Türk Roman Kronolojisi

Türk Roman Kronolojisi

 

1872 ŞEMSETTİN SAMİ: Taaşşuk-i Talat ve Fitnat 
1873 AHMET MİTHAT: Yeniçeriler 
1874 AHMET MİTHAT: Dünyaya İkinci Geliş 
1875 AHMET MİTHAT: Hasan Mellah 
1875 AHMET MİTHAT: Hüseyin Fellah 
1875 AHMET MİTHAT: Karı Koca Masalı 
1875 AHMET MİTHAT: Yeryüzünde Bir Melek 
1876 AHMET MİTHAT: Felaatun Beyle Rakım Efendi 
1876 AHMET MİTHAT: Pariste Bir Türk 
1877 AHMET MİTHAT: Çengi 
1877 AHMET MİTHAT: Kafkas 
1878 AHMET MİTHAT: Süleyman Musli 
1878 NAMIK KEMAL: İntibah 
1880 NAMIK KEMAL: Cezmi
1881 AHMET MİTHAT: Belliyat-ı Müdhike 
1881 AHMET MİTHAT: Henüz On Yedi Yaşında 
1881 AHMET MİTHAT: Karnaval 
1882 AHMET MİTHAT: Acaib-i Alem 
1882 AHMET MİTHAT: Dürdane Hanım 
1882 AHMET MİTHAT: Vah 
1884 AHMET MİTHAT: Cellat 
1884 AHMET MİTHAT: Esrar-ı Cinayet 
1884 AHMET MİTHAT: Volter Yirmi Yaşında 
1885 AHMET MİTHAT: Hayret 
1888 AHMET MİTHAT: Arnavutlar Solyotlar 
1888 AHMET MİTHAT: Demir Bey 
1888 AHMET MİTHAT: Fenni Bir Roman 
1888 AHMET MİTHAT: Haydut Montari 
1888 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası 
1888 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir Muhtıranın Son Yaprakları 
1889 AHMET MİTHAT: Gürcü Kızı 
1889 AHMET MİTHAT: Nedamet mi Heyhat 
1889 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Şık 
1889 SAMİPAŞAZADE SEZAİ: Sergüzeşt 
1890 AHMET MİTHAT: Gürcü Kızı 
1890 AHMET MİTHAT: Müşahedat 
1890 AHMET MİTHAT: Rikalde 
1890 AHMET RASİM: Güzel Eleni 
1890 MEHMET CELAL: Bir Kadının Hayatı 
1890 MEHMET CELAL: Vicdan Azapları 
1891 AHMET MİTHAT: Hayal ve Hakikat (Fatma Aliye ile birlikte) 
1891 AHMET RASİM: İlk Sevgi 
1891 FATMA ALİYE: Hayal ve Hakikat 
1891 MEHMET MURAT: Turfanda mı Yoksa Turfa mı
1891 YALÇIN, Hüseyin Cahit: Nadide 
1892 AHMET MİTHAT: Ahmet Metin ve Şirzat 
1892 AHMET RASİM: Meşak-ı Hayat 
1892 FATMA ALİYE: Muhadarat 
1892 MEHMET CELAL: Küçük Gelin 
1893 AHMET RASİM: Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi 
1894 AHMET RASİM: Afife 
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bu muydu? 
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Heyhat 
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Ferdi ve Şürekası 
1895 AHMET MİTHAT: Taaffüf 
1895 VECİHİ: Mehcure 
1895 VECİHİ: Mihr-i Dil 
1896 AHMET MİTHAT: Gönüllü 
1896 AHMET RASİM: Kitabe-i Gam 
1896 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: İffet 
1896 NABİZADE NAZIM: Zehra
1896 RECAİZADE MAHMUT EKREM: Araba Sevdası
1897 AHMET RASİM: Sevda-yı Sermedi 
1897 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mürebbiye 
1897 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Mai ve Siyah 
1898 AHMET MİTHAT: Altın Aşıkları 
1898 AHMET MİTHAT: Mesail-i Muğlaka 
1898 AHMET RASİM: Gam-ı Hicran 
1898 ARSAL, Sadri Maksudi: Maişet (Kazan’da Yayınlandı.)
1898 FATMA ALİYE: Ref’et 
1898 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mutallaka 
1898 VECİHİ: Hikmet 
1899 FATMA ALİYE: Udi 
1899 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Bir Muadele-i Sevda 
1899 MEHMET CELAL: Solgun Yadigarlar 
1899 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir Ölünün Defteri 
1899 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Nemide 
1899 YALÇIN, Hüseyin Cahit: Hayal İçinde

 

1900 AHMET RASİM: Ülfet 
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Metres 
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Şıpsevdi 
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tesadüf 
1900 MEHMET RAUF: Eylül 
1900 SAFFET NEZİHİ: Zavallı Necdet
1900 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Aşk-ı Memnu 
1901 GÜZİDE SABRİ: Münevver 
1902 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Nimetşinas 
1903 SAFFET NEZİHİ: Kadın Kalbi 
1905 GÜZİDE SABRİ: Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi 
1908 ŞEHBENDERZADE AHMET HİLMİ: Amak-ı Hayal 
1909 ADIVAR, Halide Edip: Heyula (Kerim Ustanın Oğlu ile 1974) 
1909 ADIVAR, Halide Edip: Seviye Talip 
1910 ADIVAR, Halide Edip: Raik’in Annesi 
1910 AHMET MİTHAT: Jön Türk
1910 BEKİR FAHRİ: Jönler
1910 CEMİL SÜLEYMAN: İnhizar 
1910 CEMİL SÜLEYMAN: Kadın Ruhu 
1910 CEMİL SÜLEYMAN: Siyah Gözler
1910 FATMA ALİYE: Enin 
1910 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Sevda Peşinde 
1910 MEHMET CELAL: Kuşdilinde 
1910 MEHMET CELAL: Nedamet 
1910 SAFFETİ ZİYA: Salon Köşelerinde 
1910 ŞEHBENDERZADE AHMET HİLMİ: Öksüz Turgut 
1910 TEPEYRAN, Ebubekir Hazım: Küçük Paşa
1911 MEHMET RAUF: Genç Kız Kalbi 
1911 SAFFET NEZİHİ: Müsebbib 
1912 ADIVAR, Halide Edip: Handan 
1912 ADIVAR, Halide Edip: Son Eseri 
1912 ADIVAR, Halide Edip: Yeni Turan 
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Cadı 
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Gulyabani 
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç 
1912 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Neriman 
1912 TAN, M.Turhan: Ali Maceralar 
1913 KESTELLİ, Raif Necdet: Üful 
1913 MAHMUT SADIK: Tekamül 
1913 MEHMET RAUF: Ferda-yı Garam 
1915 DEVRİM, İzzet Melih: Tezat 
1916 ÇAPANOĞLU, Münir Süleyman: Kara Koncolos 
1916 ÇAPANOĞLU, Münir Süleyman: Siyahlar İçinde 
1917 TEK, Müfide Ferit: Aydemir 
1918 ADIVAR, Halide Edip: Mevut Hüküm 
1918 DEVRİM, İzzet Melih: Sermed
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Hakka Sığındık 
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Hayattan Sahifeler 
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Toraman 
1920 DERVİŞ, Suat(Baraner): Kara Kitap 
1920 EFE, Necdet Rüştü: Ahenk 
1920 KARAY, Refik Halid: İstanbul’un İçyüzü ( 1939’da İstanbul’un Bir Yüzü adıyla basıldı.) 
1939 KARAY, Refik Halid: Çete 
1920 TALU, Ercüment Ekrem: Evliya-yı Cedit 
1921 TALU, Ercüment Ekrem: Sabir Efendi’nin Gelini 
1921 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Küller 
1922 ADIVAR, Halide Edip: Ateşten Gömlek 
1922 AHMET RASİM: Hamamcı Ülfet
1922 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Çalıkuşu 
1922 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Cehennemlik 
1922 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Son Arzu 
1922 GÜZİDE SABRİ: Nedret 
1922 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Kiralık Konak 
1922 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Nur Baba 
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Asriler
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Gün batarken 
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Kopuk 
1922 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Hanım Mektupları 
1923 DELİBAŞI, Ali Süha: İkinci Gençlik 
1923 DERVİŞ, Suat(Baraner): Hiçbiri 
1923 DERVİŞ, Suat(Baraner): Ne Bir Ses Ne Bir Nefes 
1923 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kızıltuğ 
1923 SAFA, Peyami: Sözde Kızlar 
1923 SAFA, Peyami: Şimşek 
1924 ADIVAR, Halide Edip: Kalb Ağrısı 
1924 DERVİŞ, Suat(Baraner): Buhran Gecesi 
1924 DERVİŞ, Suat(Baraner): Fatmanın Günahı 
1924 EFE, Necdet Rüştü: Bir Damla Gözyaşı 
1924 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Damga 
1924 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Efsuncu Baba 
1924 KESTELLİ, Raif Necdet: Ziya ve Sevda 
1924 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Atlı Han 
1924 MEHMET RAUF: Karanfil ve Yasemin 
1924 SAFA, Peyami: Bir Akşamdı 
1924 SAFA, Peyami: Mahşer 
1924 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Zaniyeler 
1924 SELAHATTİN ENİS: Zaniyeler 
1924 TEK, Müfide Ferit: Pervaneler
1924 UŞAKLIGİL, Halıt Ziya: Kırık Hayatlar 
1925 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Dudaktan Kalbe 
1925 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tebessüm-i Elem 
1925 MEHMET RAUF: Genç Kız Kalbi 
1925 MORKAYA, Burhan Cahit: Aşk Bahçesi 
1925 SAFA, Peyami: Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü 
1925 SAFA, Peyami: Canan 
1925 TALU, Ercüment Ekrem: Kan ve İman 
1925 TALU, Ercüment Ekrem: Şevket-meab 
1925 YESARİ, Mahmut: Çoban Yıldızı 
1925 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Sisli Geceler 
1926 ADIVAR, Halide Edip: Vurun Kahpeye 
1926 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Akşam Güneşi 
1926 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Billur Kalb 
1926 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tutuşmuş Gönüller 
1926 GÜZİDE SABRİ: Yaban Gülü 
1926 KARAKURT, Esat Mahmut: Çölde Bir İstanbul Kızı 
1926 KARAKURT, Esat Mahmut: Vahşi Bir Kız Sevdim 
1926 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Türk Korsanları 
1926 MEHMET RAUF: Böğürtlen 
1926 MORKAYA, Burhan Cahit: Kızıl Serap 
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Aşkım Günahımdır
1926 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Cehennem Yolcuları
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Geceye Aşık 
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Gönül Avcısı 
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Menekşe Demeti 
1926 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Sara 
1926 SELAHATTİN ENİS: Cehennem Yolcuları 
1926 SELAHATTİN ENİS: Sara 
1926 TALU, Ercüment Ekrem: Kundakçı 
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Çıldıran Kadın 
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Izdırap Çocuğu 
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Yakılacak Kitap 
1927 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Bir Kadın Düşmanı 
1927 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu?
1927 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Hüküm Gecesi 
1927 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Seyit Ali Reis 
1927 MEHMET RAUF: Ceriha 
1927 MEHMET RAUF: Define
1927 MEHMET RAUF: Son Yıldız 
1927 MEHMET RAUF: Son Yıldız 
1927 MORKAYA, Burhan Cahit: Ayten 
1927 TALU, Ercüment Ekrem: Meşhedi ile Devr-i Alem 
1927 YESARİ, Mahmut: Çulluk 
1927 YESARİ, Mahmut: Pervin Abla 
1928 ADIVAR, Halide Edip: Zeyno’nun Oğlu 
1928 AKA GÜNDÜZ: Bir Şoförün Gizli Defteri 
1928 AKA GÜNDÜZ: Dikmen Yıldızı 
1928 AKA GÜNDÜZ: Odun Kokusu 
1928 AKA GÜNDÜZ: Tang Tango 
1928 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Renksiz Izdırap 
1928 DERVİŞ, Suat(Baraner): Gönül Gibi 
1928 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Acımak 
1928 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Yeşil Gece 
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Ben Deli miyim? 
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kokotlar Mektebi 
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mezarından Kalkan Şehit
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Muhabbet Tılsımı 
1928 GÜZİDE SABRİ: Hüsran 
1928 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Sodom ve Gomore 
1928 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Gültekin 
1928 LEVENT, Agah Sırrı: Acılar 
1928 MEHMET RAUF: Kan Damlası
1928 MORKAYA, Burhan Cahit: Harp Dönüşü 
1928 MORKAYA, Burhan Cahit: Hizmetçi Buhranı 
1928 TALU, Ercüment Ekrem: Gemi Arslanı 
1928 TAN, M.Turhan: Cehennemden Selam 
1928 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Deli Deryalı 
1928 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Kara Davut 
1928 YESARİ, Mahmut: Ak Saçlı Genç Kız 
1929 AKA GÜNDÜZ: İki Süngü Arasında 
1929 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kozanoğlu 
1929 MEHMET RAUF: Halas 
1929 YESARİ, Mahmut: Geceleyin Sokaklar 
1930 BENİCE, Ethem İzzet: Aşk Güneşi 
1930 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Yaprak Dökümü 
1930 GÜZİDE SABRİ: Hicran Gecesi 
1930 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kolsuz Kahraman 
1930 MORKAYA, Burhan Cahit: Aşk Politikası 
1930 SAFA, Peyami: 9’u
ncu Hariciye Koğuşu 
1930 YESARİ, Mahmut: Bağrıyanık Ömer 
1930 YESARİ, Mahmut: Kırlangıçlar 
1931 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Yakut Kayalar 
1931 DERVİŞ, Suat(Baraner): Emine 
1931 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Savcı Bey 
1931 MORKAYA, Burhan Cahit: İzmir’in Romanı 
1931 NAYIR, Yaşar Nabi: Bir Kadın Söylüyor 
1931 ORTAÇ, Yusuf Ziya: Kürkçü Dükkanı 
1931 SADRİ ERTEM: Çıkrıklar Durunca 
1931 SAFA, Peyami: Attila 
1931 SAFA, Peyami: Fatih-Harbiye 
1931 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Kül Kedisi Evlendi 
1931 TAN, M.Turhan: Gönülden Gönüle 
1931 TAN, M.Turhan: Sevinç Han 
1932 ATAY, Falih Rıfkı: Roman
1932 BENİCE, Ethem İzzet: Beş Hasta Var 
1932 BENİCE, Ethem İzzet: Gözyaşları 
1932 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Kızılcık Dalları 
1932 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Yaban 
1932 KESTELLİ, Raif Necdet: Yirminci Asır 
1932 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Sarı Benizli Adam 
1932 MORKAYA, Burhan Cahit: Gazi’nin Dört Süvarisi 
1932 MORKAYA, Burhan Cahit: Köy Hekimi 
1932 NAYIR, Yaşar Nabi: Adem ile Havva 
1932 REŞAT ENİS: Kanun Namına 
1932 YESARİ, Mahmut: Sevda İhtikarı 
1932 YESARİ, Mahmut: Bahçemde Bir Gül Açtı 
1932 YESARİ, Mahmut: Kalbimin Suçu 
1932 YESARİ, Mahmut: Su Sinekleri 
1933 AKA GÜNDÜZ: Üvey Ana 
1933 ALUS, Sermet Muhtar: Kıvırcık Paşa 
1933 ALUS, Sermet Muhtar: Pembe Maşlahlı Hanım 
1933 ASRAL, Suat Salih: Dağ Adamı 
1933 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Çöl Güneşi 
1933 BENİCE, Ethem İzzet: On Yılın Romanı 
1933 BERKANT, Muazzez Tahsin: Sen ve Ben
1933 ÇALAPALA, Rakım: 87 Oğuz 
1933 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Şeytan İşi 
1933 KESTELLİ, Raif Necdet: Semavi İhtiras 
1933 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Malkoçoğlu 
1933 MORKAYA, Burhan Cahit: İhtiyat Zabiti 
1933 MORKAYA, Burhan Cahit: Yalı Çapkını 
1933 MORKAYA, Burhan Cahit: Yüzbaşı Celal 
1933 REŞAT ENİS: Gong Vurdu 
1933 SADRİ ERTEM: Bir Varmış Bir Yokmuş 
1933 SAFA, Peyami: Bir Tereddüdün Romanı 
1933 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Canım Ayşe 
1933 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Deli 
1933 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Fadime 
1933 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Küçük Hanım’ın Kısmeti 
1933 TAN, M.Turhan: Kadın Avcısı 
1933 YESARİ, Mahmut: Ölünün Gözleri 
1933 YESARİ, Mahmut: Tipi Dindi 
1933 YEŞİM, Ragıp Şevki: Yaralı Kurt 
1933 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Gül’ün Babası Kim? 
1934 ALUS, Sermet Muhtar: Harp Zenginleri 
1934 ESENDAL, Memduh Şevket: Ayaşlı ve Kiracıları 
1934 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Utanmaz Adam 
1934 GÜZİDE SABRİ: Gecenin Esrarı 
1934 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Ankara 
1934 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Patronalılar 
1934 MORKAYA, Burhan Cahit: Cephe Gerisi 
1934 ÖRİK, Nahit Sırrı: Eve Düşen Yıldırım 
1934 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Bir Kadın Geçti 
1934 SİMAVİ, Sedat: Fuji-Yama 
1934 SU, Mükerrem Kamil: Sevgim ve Istırabım 
1934 TALU, Ercüment Ekrem: Kodaman 
1934 TALU, Ercüment Ekrem: Meşhedi Arslan Peşinde 
1934 TAN, M.Turhan: Üç Ay Yatakta 
1934 YESARİ, Mahmut: Aşk Yarışı 
1934 YESARİ, Mahmut: Bir Kadın Geçti 
1934 YESARİ, Mahmut: Sağnak Altında 
1935 BERKANT, Muazzez Tahsin: Aşk Fırtınası
1935 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bahar Çiçeği 
1935 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Gökyüzü 
1935 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Eşkıya İninde 
1935 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Tavşanbaşı 
1935 MEHMET RAUF: Yara
1935 REŞAT ENİS (Aygen): Gece Konuştu
1935 SADRİ ERTEM: Düşkünler 
1935 SU, Mükerrem Kamil: Bu Kalp Duracak 
1935 TAN, M.Turhan: Akından Akına 
1935 TAN, M.Turhan: Cem Sultan 
1935 TAN, M.Turhan: Timurlenk 
1935 YESARİ, Mahmut: Kanlı Sır 
1936 ADIVAR, Halide Edip: Sinekli Bakkal 
1936 BENİCE, Ethem İzzet: Yosma 
1936 ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz: Yıldız Yağmuru 
1936 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Tokat 
1936 MORKAYA, Burhan Cahit: Kurşun Yarası 
1936 SEVENGİL, Refik Ahmet: Çıplaklar 
1936 TAN, M.Turhan: Viyana Dönüşü 
1936 UÇUK, Cahit: Kirazlı Pınar 
1936 YEŞİM, Ragıp Şevki: İçimizden Biri 
1937 ADIVAR, Halide Edip: Yolpalas Cinayeti 
1937 AKA GÜNDÜZ: Aşkın Temizi 
1937 AZRAK, Kerime Nadir: Hıçkırık 
1937 KARAKURT, Esat Mahmut: Allah’a Ismarladık 
1937 KARAKURT, Esat Mahmut: Dağları Bekleyen Kız 
1937 KARAKURT, Esat Mahmut: Ölünceye Kadar 
1937 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Bir Sürgün 
1937 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Battal Gazi Destanı 
1937 MORKAYA, Burhan Cahit: Nişanlılar 
1937 SABAHATTİN ALİ: Kuyucaklı Yusuf 
1937 SEVENGİL, Refik Ahmet: Açlık
1937 SU, Mükerrem Kamil: Dinmez Ağrı 
1937 UÇUK, Cahit: Dikenli Çit 
1937 YESARİ, Mahmut: Yakut Yüzük 
1937 YEŞİM, Ragıp Şevki: Dişi Örümcek 
1938 AKA GÜNDÜZ: Çapraz Delikanlı 
1938 AKA GÜNDÜZ: Zekeriya Sofrası 
1938 AYVERDİ, Semiha: Aşk Bu İmiş 
1938 AZRAK, Kerime Nadir: Seven Ne Yapmaz? 
1938 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Yalnız Dönüyorum 
1938 BERKANT, Muazzez Tahsin: Sonsuz Gece 
1938 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Eski Hastalık 
1938 KARAKURT, Esat Mahmut: Son Gece 
1938 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Sencivanoğlu 
1938 KUNTAY, Mithat Cemal: Üç İstanbul 
1938 PERİDE CELAL: Sönen Alev 
1938 TALU, Ercüment Ekrem: Papeloğlu 
1938 YEŞİM, Ragıp Şevki: Efeler 
1939 ADIVAR, Halide Edip: Tatarcık 
1939 AKA GÜNDÜZ: Giderayak 
1939 AKA GÜNDÜZ: Mezar Kazıcıları 
1939 AYVERDİ, Semiha: Batmayan Gün 
1939 AZRAK, Kerime Nadir: Günah Bende mi? 
1939 DERVİŞ, Suat(Baraner): Hiç 
1939 EFE, Necdet Rüştü: Bahçe 
1939 EROL,Safiye: Kadıköy’ün Romanı 
1939 KARAY, Refik Halid: Yezidin Kızı 
1939 KAYGILI, Osman Cemal: Çingeneler 
1939 OZANSOY, Halit Fahri: Aşıklar Yolunun Yolcuları 
1939 OZANSOY, Halit Fahri: Sulara Giden Köprü 
1939 ÖZDEŞ, Oğuz: Aşk Istıraptır 
1939 REŞAT ENİS: Afrodit Buhurdanında Bir Kadın
1939 SU, Mükerrem Kamil: Istıranca Eteklerinde 
1939 SU, Mükerrem Kamil: Sus Uyanmasın 
1939 TALU, Ercüment Ekrem: Beyaz Şemsiyeli 
1939 YESARİ, Mahmut: Dağ Rüzgarları

1940 AKA GÜNDÜZ: Yayla Kızı 
1940 AYVERDİ, Semiha: Mabette Bir Gece
1940 AZRAK, Kerime Nadir: Samanyolu 
1940 AZRAK, Kerime Nadir: Seven Ne Yapmaz 
1940 BERKANT, Muazzez Tahsin: O ve Kızı
1940 KARAKURT, Esat Mahmut: Aldatacağım 
1940 KARAKURT, Esat Mahmut: İlk ve Son 
1940 KARAKURT, Esat Mahmut: Kocamı Aldatacağım 
1940 ÖZDEŞ, Oğuz: Gizlenen Istıraplar 
1940 ÖZDEŞ, Oğuz: Hasret 
1940 PERİDE CELAL: Yaz Yağmuru 
1940 SABAHATTİN ALİ: İçimizdeki Şeytan 
1941 ATSIZ, H. Nihal: Dalkavuklar Gecesi 
1941 AYVERDİ, Semiha: Ateş Ağacı 
1941 AZRAK, Kerime Nadir: Funda 
1941 BERKANT, Muazzez Tahsin: Kezban 
1941 BERKANT, Muazzez Tahsin: Mualla 
1941 GÜZİDE SABRİ: Necla 
1941 HİSAR, Abdülhak Şinasi: Fahim Bey ve Biz 
1941 KARAY, Refik Halid: Sürgün 
1941 ORHON, Orhan Seyfi: Çocuk Adam 
1941 ÖZDEŞ, Oğuz: Coşkun Gönüller 
1941 PERİDE CELAL: Ana Kız 
1941 PERİDE CELAL: Ana Kızıl Vazo 
1941 SU, Mükerrem Kamil: Çırpınan Sular 
1941 TALU, Ercüment Ekrem: Bir Gönül Böyle Sevdi 
1942 AYVERDİ, Semiha: İnsan ve Şeytan
1942 AYVERDİ, Semiha: Yaşayan Ölü 
1942 AZRAK, Kerime Nadir: Gelinlik Kız 
1942 AZRAK, Kerime Nadir: Sonbahar 
1942 BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı: Batak
1942 BENİCE, Ethem İzzet: Sen de Seveceksin 
1942 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Ateş Gecesi 
1942 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kesik Baş 
1942 PERİDE CELAL: Ben Vurmadım 
1942 SU, Mükerrem Kamil: Ateşten Damla 
1942 ÜLKEN, Hilmi Ziya: Posta Yolu
1943 AYVERDİ, Semiha: Son Menzil 
1943 AZRAK, Kerime Nadir: 1943 Suçlu 
1943 AZRAK, Kerime Nadir: Suçlu 
1943 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bir Genç Kızın Romanı
1943 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bülbül Yuvası 
1943 BERKANT, Muazzez Tahsin: Dağların Esrarı
1943 BERKANT, Muazzez Tahsin: Perdeler
1943 BİLBAŞAR, Kemal: Denizin Çağırışı 
1943 CEVDET KUDRET: Sınıf Arkadaşları 
1943 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Gönül Bir Yel değirmenidir Sevda Öğütür 
1943 KARAKURT, Esat Mahmut: Ömrümün Tek Gecesi 
1943 ORTAÇ, Yusuf Ziya: Göç 
1943 SABAHATTİN ALİ: Kürk Mantolu Madonna 
1943 SU, Mükerrem Kamil: Sızı 
1943 TÖR, Vedat Nedim: Resim Öğretmeni 
1943 YESARİ, Mahmut: Sağnak Altında 
1944 KAYGILI, Osman Cemal: Aygır Fatma 
1944 ABASIYANIK, Sait Faik: Medar-ı Maişet Motoru (1952’de “Bir Takım İnsanlar” adıyla basıldı)
1944 ALUS, Sermet Muhtar: Eski Çapkın Anlatıyor
1944 ARIT, Fikret: Mansila 
1944 AYVERDİ, Semiha: Mesihpaşa İmamı 
1944 AYVERDİ, Semiha: Yolcu Nereye Gidiyorsun
1944 AZRAK, Kerime Nadir: Kalp Yarası 
1944 AZRAK, Kerime Nadir: Uykusuz Geceler 
1944 AZRAK, Kerime Nadir: Yeşil Işıklar 
1944 BAYSAL, Faik: Sarduvan 
1944 BENİCE, Ethem İzzet: Foya 
1944 BERKANT, Muazzez Tahsin: Garip Bir İzdivaç
1944 BERKANT, Muazzez Tahsin: Kalbin Sesi 
1944 ÇALAPALA, Rakım: Mustafa 
1944 EROL,Safiye: Ülker Fırtınası 
1944 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Değirmen 
1944 GÜZİDE SABRİ: Mazinin Sesi 
1944 HİSAR, Abdülhak Şinasi: Çamlıca’daki Eniştemiz 
1944 KAYGILI, Osman Cemal: Bekri Mustafa 
1944 PERİDE CELAL: Aşkın Doğuşu 
1944 PERİDE CELAL: Atmaca 
1944 REŞAT ENİS: Toprak Kokusu 
1944 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Okşanmayan Kadın 
1944 SU, Mükerrem Kamil: Bir Avuç Kül 
1944 SU, Mükerrem Kamil: Gizlenen Acılar 
1944 SU, Mükerrem Kamil: Uyuyan Hatıralar 
1944 SU, Mükerrem Kamil: Uzaklaşan Yol 
1944 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Kolkola 
1945 ULUNAY, Refi Cevat: Enkaz Arasında 
1945 ADIVAR, Halide Edip: Sonsuz Panayır 
1945 AZRAK, Kerime Nadir: Aşka Tövbe
1945 AZRAK, Kerime Nadir: Gönül Hırsızı 
1945 AZRAK, Kerime Nadir: Solan Ümit 
1945 BERKANT, Muazzez Tahsin: Küçük Hanımefendi
1945 BERKANT, Muazzez Tahsin: Lale
1945 BERKANT, Muazzez Tahsin: Nişan Yüzüğü 
1945 DERVİŞ, Suat(Baraner): Çılgın Gibi
1945 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Miskinler Tekkesi 
1945 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Ölüm Bir Kurtuluş mudur? 
1945 KARAKURT, Esat Mahmut: Sokaktan Gelen Kadın 
1945 ÖZDEŞ, Oğuz: Memnu Meyva 
1945 PERİDE CELAL: Yıldız Tepe 
1945 SADRİ ERTEM: Yol Arkadaşları 
1945 SU, Mükerrem Kamil: Büyük Rüzgar 
1945 SU, Mükerrem Kamil: Kaybolan Ses 
1945 TALU, Ercüment Ekrem: Çömlekoğlu ve Ailesi 
1945 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Karlı Dağlar 
1945 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Beyaz Selvi 
1946 AKA GÜNDÜZ: Eğer Aşk
1946 ARIT, Fikret: Güzel Yuana 
1946 ATSIZ, H. Nihal: Bozkurtların Ölümü 
1946 AZRAK, Kerime Nadir: Balayı 
1946 AZRAK, Kerime Nadir: Kahkaha 
1946 AZRAK, Kerime Nadir: O Gün Gelecek mi? 
1946 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Domaniç Dağlarının Yolcusu 
1946 BÜYÜKARKIN, Bekir: Cadıların Kırbacı 
1946 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Dirilen İskelet 
1946 HALİKARNAS BALIKÇISI: Aganta Burina Burinata 
1946 KARAKURT, Esat Mahmut: Ankara Ekspresi 
1946 ÖRİK, Nahit Sırrı: Kıskanmak 
1946 SU, Mükerrem Kamil: İnandığım Allah 
1946 UÇUK, Cahit: Kırmızı Balıklar 
1947 AZRAK, Kerime Nadir: Ormandan Yapraklar 
1947 BENİCE, Ethem İzzet: Ben Hiç Sevmedim 
1947 BERKANT, Muazzez Tahsin: Çiçeksiz Bahçe
1947 BERKANT, Muazzez Tahsin: Saadet Güneşi 
1947 EROL,Safiye: Ciğerdelen 
1947 KARAY, Refik Halid: Anahtar 
1947 REŞAT ENİS: Ekmek Kavgamız 
1947 SU, Mükerrem Kamil: Bir Avuç Hatıra 
1947 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Sultan Yıldırım Bayezid 
1947 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Yavuz Sultan Selim Ağlıyor 
1947 UÇUK, Cahit: Küçük Ev 
1948 KOCAGÖZ, Samim: Bir Şehrin İki Kapısı 
1948 SU, Mükerrem Kamil: İhtiras 
1949 ATSIZ, H. Nihal: Bozkurtlar Diriliyor 
1949 AZRAK, Kerime Nadir: Aşk Rüyası
1949 BERKANT, Muazzez Tahsin: Aşk Tılsımı 
1949 BERKANT, Muazzez Tahsin: Çamlar Altında 
1949 ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz: Ayşenin Doktoru 
1949 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı? 
1949 KARAKURT, Esat Mahmut: Bir Kadın Kayboldu 
1949 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Fatih Feneri 
1949 ORHAN KEMAL: Baba Evi 
1949 PERİDE CELAL: Dar Yol 
1949 REŞAT ENİS: Ağlama Duvarı
1949 SAFA, Peyami: Matmazel Noralya’nın Koltuğu 
1949 TANPINAR, Ahmet Hamdi: Huzur 
1949 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Barbaros Hayrettin Geliyor

 

1950 AKBAL, Oktay: Garipler Sokağı 
1950 AZRAK, Kerime Nadir: Posta Güvercini 
1950 BERKANT, Muazzez Tahsin: Gönül Yolu
1950 BERKANT, Muazzez Tahsin: Sarmaşık Gülleri
1950 ÇALAPALA, Rakım: Köye Giden Gelin 
1950 KARAY, Refik Halid: Bu Bizim Hayatımız 
1950 KARAY, Refik Halid: Nilgün “Türk Prensesi Nilgün” 
1950 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Karakoldaki Ayna 
1950 ORHAN KEMAL: Avare Yıllar
1950 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Osmanoğulları 
1951 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Çölde Sabah Oluyor 
1951 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Karanlık Dünya 
1951 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Dağlar Delisi 
1951 SAFA, Peyami: Yalnızız 
1952 AZRAK, Kerime Nadir: Ruh Gurbetinde 
1952 BENER, Hikmet Erhan: Acemiler 
1952 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Büyük Balıklar 
1952 HİSAR, Abdülhak Şinasi: Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği 
1952 KARAKURT, Esat Mahmut: Erikler Çiçek Açtı 
1952 KARAY, Refik Halid: Nilgün “Mapa Melikesi Nilgün” 
1952 ORHAN KEMAL: Cemile
1952 ORHAN KEMAL: Murtaza
1952 REŞAT ENİS: Yolgeçen Hanı 
1952 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Sultanların Aşkı 
1953 ARIT, Fikret: Maziden Gelen Sesler 
1953 AZRAK, Kerime Nadir: Pervane 
1953 BERKANT, Muazzez Tahsin: Sevmek Korkusu 
1953 DANIŞMAN, Zuhuri: Cellat Çeşmesi 
1953 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Oyun 
1953 İLHAN, Attila: Sokaktaki Adam 
1953 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Panorama 1 
1953 KARAY, Refik Halid: Yeraltında Dünya Var 
1953 KARAY, Refik Halid: Dişi Örümcek 
1953 ORTAÇ, Yusuf Ziya: Üç Katlı Ev 
1954 ADIVAR, Halide Edip: Döner Ayna 
1954 AKA GÜNDÜZ: Bir Kızın Masalı 
1954 ERDURAN, Refik: Yağmur Duası 
1954 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Ekilmemiş Topraklar 
1954 HÜNALP, Ayhan: Küçük İstasyonlar 
1954 KARAKURT, Esat Mahmut: Son Tren 
1954 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Panorama 2 
1954 KARAY, Refik Halid: Bugünün Saraylısı 
1954 KARAY, Refik Halit: İkibin Yılının Sevgilisi 
1954 KOCAGÖZ, Samim: Yılan Hikayesi 
1954 ORHAN KEMAL: Bereketli Topraklar Üzerinde
1954 PERİDE CELAL: Üç Kadının Romanı 
1954 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: İstanbul Kapılarında 
1955 AZRAK, Kerime Nadir: Son Hıçkırık 
1955 BAYSAL, Faik: Rezil Dünya 
1955 BUĞRA, Tarık: Siyah Kehribar 
1955 BÜYÜKARKIN, Bekir: Maske 
1955 ENGİN, İlhan: Göç Yolları Tıkadı 
1955 ENGİN, İlhan: Kaderden Kaçamazsın 
1955 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Ali 
1955 KARAY, Refik Halid: İki Cisimli Kadın 
1955 KARAY, Refik Halid: İki Cisimli Kadın 
1955 KARAY, Refik Halid: Kadınlar Tekkesi 1 
1955 KARAY, Refik Halid: Kadınlar Tekkesi 2 
1955 KARAY, Refik Halit: İki Cisimli Kadın 
1955 KEMAL TAHİR: Sağırdere 
1955 NESİN, Aziz: Kadın Olan Erkek 
1955 SU, Mükerrem Kamil: Gençliğimin Rüzgarı 
1955 TARUS, İlhan: Yeşilkaya Savcısı 
1955 ULUNAY, Refi Cevat: Dağlar Kıralı 
1955 ULUNAY, Refi Cevat: Sayılı Fırtınalar 
1955 YAŞAR KEMAL: İnce Memed 1 
1955 YAŞAR KEMAL: Teneke
1956 AZRAK, Kerime Nadir: Esir Kuş 
1956 BENER, Hikmet Erhan: Gordium 
1956 BENİCE, Ethem İzzet: Pota 
1956 DAĞCI, Cengiz: Korkunç Yıllar 
1956 HALİKARNAS BALIKÇISI: Ötelerin Çocuğu 
1956 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Kutu Kutu İçinde 
1956 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Hep O Şarkı 
1956 KARAY, Refik Halid: Karlı Dağdaki Ateş 
1956 KEMAL TAHİR: Esir Şehrin İnsanları 
1956 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Şah İsmail 
1956 UÇUK, Cahit: Değirmentaşı 
1956 UÇUK, Cahit: Kanlı Düğün 
1956 UÇUK, Cahit: Siyah Dantelli Şemsiye 
1957 AKBAL, Oktay: Suçumuz İnsan Olmak 
1957 ALSAN, Necip: Onlar Ermiş Muradına
1957 AZRAK, Kerime Nadir: Kırık Hayat 
1957 BERKANT, Muazzez Tahsin: Kırılan Ümitler 
1957 DAĞCI, Cengiz: Yurdunu Kaybeden Adam 
1957 DANIŞMAN, Zuhuri: Lala Mustafa Paşa 
1957 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Yedinci Gün 
1957 İLHAN, Attila: Zenciler Birbirine Benzemez 
1957 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Rıza Bey Aile Evi 
1957 KARAY, Refik Halid: Dört Yapraklı Yonca 
1957 KEMAL TAHİR: Körduman 
1957 KEMAL TAHİR: Rahmet Yolları Kesti 
1957 KESKİN, Yıldırım: Bir Gecenin Beyliği
1957 KOCAGÖZ, Samim: Onbinlerin Dönüşü 
1957 NESİN, Aziz: Erkek Sabahat 
1957 NESİN, Aziz: Gol Kralı Sait Hopsait 
1957 NESİN, Aziz: Saçkıran 
1957 ORHAN KEMAL: Serseri Milyoner
1957 ORHAN KEMAL: Suçlu
1957 ÖRİK, Nahit Sırrı: Sultan Hamit Düşerken 
1957 REŞAT ENİS: Despot 
1957 TARUS, İlhan: Var Olmak
1958 ADIVAR, Halide Edip: Akile Hanım Sokağı 
1958 APAYDIN, Talip: Sarı Traktör 
1958 ARISOY, Sunullah: Karapürçek 
1958 ARIT, Fikret: Kader Böyle İmiş 
1958 ATSIZ, H. Nihal: Deli Kurt 
1958 AZRAK, Kerime Nadir: Dehşet Gecesi 
1958 BERKANT, Muazzez Tahsin: Aşk ve İntikam
1958 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bir Rüya Gibi
1958 BERKANT, Muazzez Tahsin: Mağrur Kadın
1958 BERKANT, Muazzez Tahsin: Sabah Yıldızı 
1958 CEVDET KUDRET: Havada Bulut Yok 
1958 DAĞCI, Cengiz: Onlar da İnsandı 
1958 DANIŞMAN, Zuhuri: Balak Gazi 
1958 DANIŞMAN, Zuhuri: Kahramanlar Geçidi 
1958 DANIŞMAN, Zuhuri: Peçeli İmparatoriçe 
1958 İLTER, Şahap Sıtkı: Gün Görmeyen Sokak 
1958 KEMAL TAHİR: Yediçınar Yaylası 
1958 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Hilal ve Haç 
1958 MANAV, Kemal Bekir: Yabancılar 
1958 ORHAN KEMAL: Devlet Kuşu
1958 ORHAN KEMAL: Vukuat Var
1958 ÖZDEŞ, Oğuz: Şafak Sökerken 
1958 PERİDE CELAL: Kırkıncı Oda 
1958 SEYDA, Mehmet: Yaş Ağaç 
1958 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Turgut Reis 
1959 APAYDIN, Talip: Yarbükü 
1959 ATILGAN,Yusuf: Aylak Adam 
1959 AZRAK, Kerime Nadir: Aşk Bekliyor 
1959 BAYKURT, Fakir: Yılanların Öcü 
1959 BERKANT, Muazzez Tahsin: Büyük Yalan 
1959 CUMALI,Necati: Tütün Zamanı/ 1971’de “Zeliş” adıyla basıldı
1959 ENGİN, İlhan: İstanbul’da Aşk Başkadır
1959 ILGAZ, Rıfat: Bizim Koğuş 
1959 ILGAZ, Rıfat: Hababam Sınıfı 
1959 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: İnsan Kurdu 
1959 KARAKURT, Esat Mahmut: Kadın Severse 
1959 KEMAL TAHİR: Köyün Kamburu 
1959 ORHAN KEMAL: Gavurun Kızı(u.ö)
1959 ÖZDEŞ, Oğuz: Vatan Borcu 
1959 SAFA, Peyami: Biz İnsanlar
1959 SEYDA, Mehmet: Ne Ekersen 
1959 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Cem Sultan

 

1960 AHISKALI, Yusuf: Yedek Subayın Aşkı 
1960 AKMEN, Sevim: Gonca Güller,İstanbul 
1960 AZRAK, Kerime Nadir: Boş Yuva 
1960 BAŞARAN, Mehmet: Şaka Bitti ,İstanbul 
1960 BERKAN, S.Sami: Unutulmuş Günler
1960 DANIŞMAN, Zuhuri: Deli Hüseyin Paşa 
1960 ERİK, Şaban: Çırpınmalar
1960 IŞIKTEKİN, Necati: Menevşe 
1960 KARAKURT, Esat Mahmut: Kadın İsterse
1960 KORUGANLI, M.Zeki: Ebu Müslim-i Horasani 
1960 MENEMENCİ, Suat: Doktor Ve Oğlu 
1960 ORHAN KEMAL: Dünya Evi 
1960 ORHAN KEMAL: El Kızı 
1960 ORHAN KEMAL: Küçücük (u.ö)
1960 ÖZ, Erdal: Odalarda 
1960 ÖZDEŞ, Oğuz: Dağ Başını Duman Almış 
1960 ÖZDEŞ, Oğuz: Gecekondu Rüzgarı 
1960 TUNCER, Cengiz: Hacizli Toprak 
1960 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Hürrem Sultan 
1960 VEREL, Oktay: Kuklalar 
1960 YAŞAR KEMAL: Ortadirek (Dağın Öte Yüzü:1)
1960 YÜCEL, Tahsin: Mutfak Çıkmazı 
1960 AZRAK, Kerime Nadir: Gümüş Selvi 
1960 BENER, H.Erhan: Loş Ayna 
1960 BERKANT, Muazzez Tahsin: Yılların Ardından
1960 BÜYÜKARKIN, Bekir: Bir Sel Gibi
1960 DANIŞMAN, Zuhuri: Deli Hüseyin Paşa 
1960 DENİZ, Ümit: Sessiz Harp 
1960 ERDE, Mustafa: Kadın Parmağı 
1960 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Bordamıza Vuran Deniz 
1960 KARAKURT, Esat Mahmut: Kadın İsterse
1960 SERTOĞLU, Murat: Bizanslı Aspasya 
1961 ARIT, Fikret: Hep Bu Topraklar İçin
1961 AYHAN, Şahap: Don Juan 
1961 AZRAK, K.Nadir: Ruh Gurbetinde 
1961 AZRAK, Kerime Nadir: Bir Aşkın Romanı 
1961 BAYKURT, Fakir: Irazca’nın Dirliği
1961 BAYKURT, Fakir: Onuncu Köy
1961 BİLBAŞAR, Kemal: Ay Tutulduğu Gece 
1961 BİRSEL, Salah: Dört Köşeli Üçgen 
1961 BORAN, İhsan: Afrodit Uyanıyor
1961 ÇINAR, Bedirhan: Yeşillli Kadın 
1961 DAĞCI, Cengiz: Ölüm Ve Korku Günleri 
1961 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Kavak Yelleri 
1961 ILGAZ, Afet (Muhteremoğlu): Eşiktekiler 
1961 KARAY, Refik Halid: Nilgün “Nilgün’ün Sonu” 
1961 KEMAL TAHİR: Esir Şehrin Mahpusu 
1961 MANAV, Kemal Bekir: Kaçaklar
1961 MERİÇ, Nezihe: Korsan Çıkmazı 
1961 OHRİ, İskender: Aşktan Yüce 
1961 TARUS, İlhan: Duru Göl 
1961 APAYDIN, Talip: Emmioğlu
1961 BUĞRA, Tarık: Küçük Ağa
1961 DENİZ, Ümit: Yakut Gözlü Kedi 
1961 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Son Sığınak 
1961 NESİN, Aziz: Zübük
1961 ORHAN KEMAL: Hanımın Çiftliği 
1962 ARIT, Fikret: Küçük Fedailer
1962 AŞKUN, Vehbi Cem: Kader
1962 AZRAK, Kerime Nadir: Saadet Tacı 
1962 BENER, Hikmet Erhan: Ara Kapı
1962 ÇAKAN, Mehmet: Yaşamak İstemiyorum
1962 ENGİN, İlhan: Allah Seviniz Dedi 
1962 GÖĞEM, Ziya: Murat Dağlarında 
1962 HAFİFBİLEK, Celal: Sessizler Sokağı
1962 HANÇERLİOĞLU, Orhan: Başka Dünyalar
1962 İLTER, Şahap Sıtkı: Toprak 
1962 KAVRAR, Asaf: Çırpınış 
1962 KELEBEK, Mehmet: Koşu 
1962 KEMAL TAHİR: Kelleci Mehmet 
1962 KIRILMAZ, Orhan: Yaralı Kuş 
1962 KORAY,Yaman: Deniz Ağacı 
1962 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kızıl Kadırga 
1962 KURTYULAN, Gül: Desen Ki 
1962 ORHAN KEMAL: Eskici ve Oğulları
1962 ORHAN KEMAL: Gurbet Kuşları 
1962 ÖZDEŞ, Oğuz: Tuna Nehri Akmam Diyor 
1962 ÖZER, Meliha: Cennete Doğru 
1962 SÖZEN, Suzan: Dördüncü Murat 
1962 SU, Mükerrem Kamil: Aynadaki Kız 
1962 ŞAPOLYA, Enver Behnan: Afşin 
1962 TAN, M.Turhan: Cengiz Han 
1962 TARUS, İlhan: Hükümet Meydanı 
1962 UÇUK, Cahit: Gümüş Kanıt 
1962 ADIVAR, Halide Edip: Hayat Parçaları
1962 AYYÜCE, Nurettin: Şeytan Tükrüğü
1962 AZRAK, Kerime Nadir: Bir Aşkın Romanı
1962 AZRAK, Kerime Nadir: Boş Yuva 
1962 DENİZ, Ümit: Kanlı Kolyeler 
1962 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Kan Davası 
1962 HALİKARNAS BALIKÇISI: Uluç Reis 
1962 HÜNALP, Ayhan: Vapur Düdükleri 
1962 KARAMAĞRALI, Nihal: Esrarengiz Çorap 
1962 KEMAL TAHİR: Bir Şehrin Mahpusu 
1962 KOCAGÖZ, Samim: Kalpaklılar 
1962 KOÇU, Reşat Ekrem: Erkek Kızlar 
1962 KOÇU, Reşat Ekrem: Forsa Halil 
1962 KORAY, Yaman: Deniz Ağacı 
1962 KÜREMAN, Cevdet: Jockey Jalet 
1962 OTYAM, N.Kemal: Ölüm Çemberi 
1962 ÖZGEN, M.Rasim: Zalloğlu Rüstem 
1962 SEYDA, Mehmet: Beyaz Duvar 
1962 SEZER, Sevda: Saltanat Rüzgarları 
1962 TAN, M.Turhan: Osmanlı Rasputini Cinci Hoca 
1962 TANPINAR, Ahmet Hamdi: Saatleri Ayarlama Enstitüsü 
1962 TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Kanuni Sultan Süleyman 
1963 ABACI, Ziya: Sahilde Batan Güneş
1963 AYDEMİR, Şevket Süreyya: Toprak Uyanırsa
1963 AZRAK, Kerime Nadir: Saadet Tacı
1963 AZRAK, Kerime Nadir: Suya Düşen hayal 
1963 DEMİRAĞ, Fikret: Yağmur Ağaçları 
1963 DENİZ, Ümit: Talihsiz Adam 
1963 ILGAZ, Afet (Muhteremoğlu): Bedriye 
1963 İLHAN, Atilla: Kurtlar Sofrası 
1963 İNANLI, Gültekin: Hiç 
1963 KORAY,Yaman: Gelin Taşı 
1963 ORHAN KEMAL: Kanlı Topraklar
1963 ORHAN KEMAL: Sokakların Çocuğu
1963 ÖZDEŞ, Oğuz: Kartal Başlı Kadırga
1963 PEKŞEN, Yalçın: Gecenin Ucundaki Işık
1963 PERİDE CELAL: Gecenin Ucundaki Işık 
1963 SERTOĞLU, Murat: Mustafa Sagir
1963 YAŞAR KEMAL: Yer Demir Gök Bakır (Dağın Öte Yüzü:2)
1963 AYDOĞAN, Önal: Dördüncü Kurşun 
1963 BAYAZIT, Numan: Ben Komitacıyım
1963 BÜYÜKARKIN, Bekir: Son Akın
1963 DEMİR, Abdullah: Ormanlar Ve İnsanlar
1963 DENİZ, Ümit: Azrail’in Habercisi 
1963 ENGİN, İlhan: Boşveren Gençlik 
1963 GÜRPINAR,Hüseyin Rahmi: Eti Senin Kemiği Benim 
1963 KOCAGÖZ, Samim: Dolu Dizgin 
1963 KORAY, Yaman: Gelin Taşı 
1963 ORHAN KEMAL: Mahalle Kavgası 
1963 ORHAN KEMAL: Sokakların Çocuğu 
1963 ÖNAL, F. Zeki: Kader Gülmeyin 
1963 ÖNAL, F. Zeki: Tövbe 
1963 ÖZAYDIN, Burhan: Uçan Yapraklar
1963 SERTOĞLU, Murat: Kerbela 
1963 TANSU, S. Nazif: Çarlara Baş Eğmeyen Şeyh Şamil 
1963 TÜLBENTÇİ, F. Fazıl: Şanlı Kdaırgalar 
1963 ULÇUGÜR, Saadet Timur: Bu Kadar Değilim 
1964 APAYDIN, Talip: Ortakçılar
1964 AYDINALP, Selahattin: Bir Şehrin Hayatı
1964 AYVERDİ, Semiha: İbrahim Efendi Konağı
1964 AZRAK, Kerime Nadir: Aşk Hasreti 
1964 BILDIRKİ, Oyhan Hasan: Dönülmez Yol 
1964 DENİZ, Ümit: Gece Gelen Ölü 
1964 ENGİN, İlhan: Çıngar 
1964 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Deli Filozof 
1964 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kaderin Cilvesi 
1964 İLHAN, Atilla: Kurtlar Sofrası 2 
1964 İPEKÇİ, İhsan: Aşktan Sonra
1964 KANDAŞ,Kemal: Katıla Katıla Gülen Kalimkos 
1964 KOCAGÖZ, Samim: Bir Karış Toprak 
1964 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Arena Kraliçesi 
1964 ÖZDEŞ, Oğuz: Çölde Açan Zambak 
1964 ÖZDEŞ, Oğuz: Oğuz Han 
1964 ÖZDEŞ, Oğuz: Yavuz’un Peçesi 
1964 PEYASLI, Aysel: Yaşamaklı Gelinler 
1964 ŞEREF, M.Tahir: Mehtap Melekleri 
1964 UÇUK, Cahit: Unutmayacaktı 
1964 UYSAL, Hayrettin: Yollar Çamur 
1964 AKINCI, Ahmet Cemil: Asil Düşman 
1964 ARSLANLI, Pakize: Ölesiye Sevdiler 
1964 AZRAK, Kerime Nadir: Aşk Hasreti 
1964 BANOĞLU, N. Ahmet: Şahin Reis
1964 BAŞARAN, Mehmet: Aşk Acıları
1964 DEMİRAY, Güner: Yaşamak İçin 
1964 İLERİ, Reşat: Kara Cehennem İbrahim 
1964 ORHAN KEMAL: Kanlı Topraklar
1964 ULUNAY, Refi Cevat: Bir Başka Alem 
1965 ANDAY, Melih Cevdet: Aylaklar 
1965 APAYDIN, Talip: Ferhat ile Şirin 
1965 BAHADINLI, Y.Ziya: Güllüceli Kazım
1965 BAŞTUNÇ, Yüksel: Bu Kaçıncı Bahar
1965 BÜYÜKARKIN, Bekir: Belki Bir Gün 
1965 ÇETİN
, Celalettin: Saat Altıda Gel 
1965 ILGAZ, Afet (Muhteremoğlu): Başörtülüler 
1965 KARAY, Refik Halit: Sonuncu Kadeh 
1965 KEMAL TAHİR: Yorgun Savaşçı 
1965 KOÇU, R.Ekrem: Fatih Sultan Mehmet 
1965 MAKAL, Mahmut: Kamçı Teslimi 
1965 NAZIM HİKMET: Kan Konuşmaz 
1965 NAZIM HİKMET: Yeşil Elmalar 
1965 ORHAN KEMAL: Bir Filiz Vardı
1965 ÖZDEŞ, Oğuz: Karapençe Estergon’da 
1965 ÖZKAN, Hakkı: Umutsuzlar 
1965 SERTOĞLU, Murat: Çakırcalı Mehmet Efe 
1965 YEŞİM, Ragıp Şevki: Zümrüt Gözlü Sultan 
1965 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Altın Karanfiller 
1965 ALPAR, Faika: Ortak Palas
1965 BENİCE, Ethem İzzet: Adsız Şehit
1965 ÇAMURDAN, M.Cihangir: Kadın Denilen Meçhul 
1965 GÖÇER, Nuri: Zehirli Hayat 
1965 İLTER, Ş. Sıtkı: Gökkuşağı 
1965 NAZIM HİKMET: Yeşil Elmalar 
1966 AKDORA, İskender Fikret: Dünyanın Öptüğü Kız 
1966 APAYDIN, Talip: Toprağa Basınca 
1966 ARIT, Fikret: Garip 
1966 AY,Behzat: Dor Ali 
1966 BAYDAR, Oya: Savaş Çağı, Umut Çağı 
1966 BEKTÖRE, Şevki: Volga Kızıl Akarken
1966 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bir Bahar Akşamı 
1966 BİLBAŞAR, Kemal: Cemo 
1966 BUĞRA, Tarık: Küçük Ağa Ankara’da 
1966 BÜYÜKARKIN, Bekir: Suların Gölgesinde 
1966 DAĞCI, Cengiz: Kolhozda Hayat 
1966 DAĞCI, Cengiz: O Topraklar Bizimdi 
1966 DİNAMO, Hasan İzzettin: Kutsal İsyan 
1966 ERDİNÇ, Fahri: Kore Nire
1966 GÜNEY, Yılmaz: Boynu Bükükler
1966 HALİKARNAS BALIKÇISI: Turgut Reis 
1966 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kubilay Hanın Gelini 
1966 OKÇU, Emine Işınsu: Küçük Dünya 
1966 ORHAN KEMAL: Evlerden Biri
1966 ORHAN KEMAL: Müfettişler Müfettişi
1966 ORHAN KEMAL: Yalancı Dünya
1966 ÖZDEŞ, Oğuz: Karapençe’nin İntikamı 
1966 SEYDA, Mehmet: Bir Gün Büyüyeceksin 
1966 SEYDA, Mehmet: Cinsel Oyun 
1966 YAŞAR KEMAL: Üç Anadolu Efsanesi
1966 YILDIZ, Bekir: Türkler Almanya’da 
1967 ARABUL, Muzaffer: Çakrazlar 
1967 AZRAK, Kerime Nadir: Sisli Hatıralar 
1967 BAYKURT, Fakir: Amerikan Sargısı 
1967 BAYKURT, Fakir: Kaplumbağalar 
1967 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bulutlar Dağılınca 
1967 BÜYÜKARKIN, Bekir: Tanyeri 
1967 İLTER, Şahap Sıtkı: Horoz Değirmeni 
1967 İLTER, Şahap Sıtkı: Kimin İçin
1967 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Sabah Olmasın 
1967 KEMAL TAHİR: Bozkırdaki Çekirdek 
1967 KORAY, Yaman: Sığırcıklar 
1967 KORCAN, Kerim: Linç 
1967 NESİN, Aziz: Şimdiki Çocuklar Harika 
1967 ONUR, Necmi: Vicdansız Kadın 
1967 ÖZDEŞ, Oğuz: Karapençe Voyvoda’ya Karşı
1967 ÖZDEŞ, Oğuz: Karapençe’nin Oğlu 
1967 TARUS, İlhan: Vatan Tutkusu 
1968 ARPAD,Burhan: Alnımdaki Bıçak Yarası 
1968 AYAŞLI, Münavver: Pertev Beyin Üç Kızı 
1968 BERKANT, Muazzez Tahsin: Uzayan Yollar
1968 BİLBAŞAR, Kemal: Memo 1 
1968 DAĞCI, Cengiz: Dönüş 
1968 DERVİŞ, Suat: Ankara Mahpusu 
1968 DERVİŞ, Suat: Fosforlu Cevriye 
1968 DİNAMO, Hasan İzzettin: Ateş Yılları 
1968 DİNAMO, Hasan İzzettin: Savaş ve Açlar 
1968 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Can Pazarı 
1968 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: İnsanlar Maymun muydu? 
1968 HEKİMOĞLU, İsmail: Minyeli Abdullah 
1968 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Denizin Kanı 
1968 KOÇU, Reşat Ekrem: Kabakçı Mustafa 
1968 KOÇU, Reşat Ekrem: Patrona Halil
1968 ORHAN KEMAL: Arkadaş Islıkları
1968 ORHAN KEMAL: Sokaklardan Bir Kız
1968 ÖZKAN, Hakkı: Dönüş 
1968 PERİDE CELAL: Güz Şarkısı 
1968 REŞAT ENİS: Sarı İt 
1968 TOY, Erol: Toprak Acıkınca 1,2 
1968 UÇUK, Cahit: Gecenin Bu Saatinde 
1968 UÇUK, Cahit: Hep Yarın 
1968 UÇUK, Cahit: Özlem Şarkısı 
1968 YAŞAR KEMAL: Ölmez Otu (Dağın Öte Yüzü:3)
1969 ARIT, Fikret: Transfer Ahmet 
1969 AYAŞLI, Münavver: Pertev Beyin İki Kızı 
1969 BENER, Hikmet Erhan: Baharla Gelen 
1969 BİLBAŞAR, Kemal: Memo 2 
1969 BUYRUKÇU, Muzaffer: Gürültülü Birkaç Saat 
1969 BÜYÜKARKIN, Bekir: Bozkırda Sabah 
1969 DAĞCI, Cengiz: Genç Temuçin
1969 DANIŞMAN, Zuhuri: Fatih Sultan Mehmet 
1969 HALİKARNAS BALIKÇISI: Deniz Gurbetçileri 
1969 ILGAZ, Rıfat: Karadeniz’in Kıyıcığında 
1969 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Kopuk Takımı 
1969 KEMAL TAHİR: Kurt Kanunu 
1969 ORHAN KEMAL: Kötü Yol
1969 ORHAN KEMAL: Üç Kağıtçı
1969 SEYDA, Mehmet: Sultan Döşeği 
1969 SEYDA, Mehmet: Köroğlu 
1969 SEYDA, Mehmet: Sultan Döşeği 
1969 YAŞAR KEMAL: İnce Memed2

 

 

1970 ANDAY, Melih Cevdet: Gizli Emir 
1970 AZRAK, Kerime Nadir: Güller ve Dikenler 
1970 BAYKURT, Fakir: Tırpan 
1970 BİLBAŞAR, Kemal: Yeşil Gölge 
1970 BUĞRA, Tarık: İbiş’in Rüyası 
1970 BUYRUKÇU, Muzaffer: Bir Olayın Başlangıcı 
1970 CEYHUN, Demirtaş: Asya 
1970 DAĞCI, Cengiz: Badem Dalına Asılı Bebekler
1970 GÜNKUT, Tarık: Yüzbaşı Selim Selimiye’li
1970 HEKİMOĞLU, İsmail: Maznun
1970 KEMAL TAHİR: Büyük Mal 
1970 KESKİN, Yıldırım: Korkunç ve Güzel 
1970 KOCAGÖZ, Samim: Bir Çift Öküz 
1970 KORAY, Yaman: Kola
1970 OKÇU, Emine Işınsu: Azap Toprakları 
1970 ORHAN KEMAL: Kaçak 
1970 ÖZDEMİR, Mehmet Niyazi: Varolmak Kavgası 
1970 ÖZDEŞ, Oğuz: Aşka Susayan Dudaklar 
1970 ÖZDEŞ, Oğuz: Reyhan 
1970 ÖZDEŞ, Oğuz: Şebnem 
1970 SAYAR, Abbas: Yılkı Atı 
1970 SEYDA, Mehmet: Nemrut Mustafa 
1970 SEYDA, Mehmet: Süeda Hanım’ın Ortanca Kızı 
1970 SEYDA, Mehmet: Yanartaş 1 
1970 SEYDA, Mehmet: Yanartaş 2 
1970 SOYSAL, Sevgi: Yürümek 
1970 SU, Mükerrem Kamil: Ben ve O 
1970 YAŞAR KEMAL: Ağrı Dağı Efsanesi 
1971 ATAY, Oğuz: Tutunamayanlar 1
1971 ATAY, Oğuz: Tutunamayanlar 2 
1971 AZRAK, Kerime Nadir: Zambaklar Açarken 
1971 BERKANT, Muazzez Tahsin: Işık Yağmuru 
1971 BİLBAŞAR, Kemal: Yonca Kız
1971 CUMALI, Necati: Zeliş (Tütün Zamanı’nın yeni basımı) 
1971 GÜNEY, Yılmaz: Boynu Bükük Öldüler 
1971 İZGÜ, Muzaffer: İlyas Efendi 
1971 KAZANCI, A. Lütfü: Kaynana Münevver Hanım 
1971 KAZANCI, A. Lütfü: Üvey Anne 
1971 KEMAL TAHİR: Yol Ayrımı 
1971 KESKİN, Yıldırım: Maya 
1971 KORCAN, Kerim: İdamlıklar 
1971 MEHMET SELAHATTİN (Erdem): İhtiyar Gençlik 
1971 MEHMET SELAHATTİN (Erdem): Küçük Dünya 
1971 OKÇU, Emine Işınsu: Ak Topraklar 
1971 PERİDE CELAL: Evli Bir Kadının Günlüğünden 
1971 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Kilit 
1971 SEYDA, Mehmet: İhtiyar Gençlik
1971 TUNCER, Cengiz: Kerkenez 
1971 VEREL, Oktay: Maksat Vatan Kurtulsun 
1971 YAŞAR KEMAL: Binboğalar Efsanesi
1971 YEŞİM, Ragıp Şevki: Ovaya İnen Şahin 
1971 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Büyükanne 
1972 ADIVAR, Halide Edip: Çaresaz 
1972 ALTAN, Çetin: Büyük Gözaltı 
1972 APAYDIN, Talip: Define 
1972 APAYDIN, Talip: Yoz Davar 
1972 AZRAK, Kerime Nadir: Karar Gecesi 
1972 BAHADINLI, Yusuf Ziya: Güllüce’yi Sel Aldı 
1972 BAYSAL, Faik: Drina’da Son Gün 
1972 BERKANT, Muazzez Tahsin: Bir Gün Sabah Olacak mı
1972 BERKANT, Muazzez Tahsin: İki Kalp Arasında 
1972 BİLBAŞAR, Kemal: Başka Olur Ağaların Düğünü 
1972 DAĞCI, Cengiz: Üşüyen Sokak 
1972 DİNAMO, Hasan İzzettin: Kutsal Barış 
1972 GÜNEL, Burhan: Ökse 
1972 KAFTANCIOĞLU, Ümit: Yelatan 
1972 KALELİ, Lütfi: Görgü 
1972 KALELİ, Lütfi: İstanbıllı Gardaşım 
1972 KAZANCI, A. Lütfü: Bir Vicdan Uyanıyor 
1972 MEHMET SELAHATTİN (Erdem): Kaybolan Dünya 
1972 ÖZKAN, Hakkı: Taş 
1972 SAYAR, Abbas: Çelo 
1972 YAŞAR KEMAL: Çakırcalı Efe
1973 AĞAOĞLU, Adalet: Ölmeye Yatmak 
1973 ATAY, Oğuz: Tehlikeli Oyunlar
1973 ATILGAN,Yusuf: Anayurt Oteli 
1973 ATSIZ, H. Nihal: Ruh Adam 
1973 AY, Behzat: Sis İçinde 
1973 AZRAK, Kerime Nadir: Dert Bende 
1973 AZRAK, Kerime Nadir: Karar Gecesi
1973 BAYKURT, Fakir: Köygöçüren 
1973 BİRİNCİ, Niyazi: Sunguroğlu 
1973 BÜYÜKARKIN, Bekir: Yoldaki Adam
1973 CUMALI,Necati :Yağmurlar ve Topraklar
1973 DİNAMO, Hasan İzzettin: Öksüz Musa 
1973 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Namuslu Kokotlar
1973 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Ölüler Yaşıyor mu? 
1973 HAKSUN, Necati: Meyro 
1973 İLERİ, Selim: Destan Gönüller 
1973 İLHAN, Attila: Bıçağın Ucu 
1973 İZGÜ, Muzaffer: Halo Dayı 
1973 KOCAGÖZ, Samim: İzmir’in İçinde 
1973 MEHMET SELAHATTİN: Kaybolan Dünya 
1973 OKÇU, Emine Işınsu: Tutsak 
1973 ÖZDEŞ, Oğuz: Herkesten Uzak
1973 ÖZKAN, Hakkı: Sürtük
1973 POLAT, Ömer: Mahmudo ile Hazel 
1973 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Anahtar
1973 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Kapı 
1973 SEYDA, Mehmet: İçe Dönük ve Atak 
1973 SOYSAL, Sevgi: Yenişehir’de Bir Öğle Vakti 
1973 TANPINAR, Ahmet Hamdi: Sahnenin Dışındakiler 
1973 TOPRAK, Ömer Faruk: Tuz ve Ekmek 
1973 TOY, Erol: Azap Ortakları 1,2 
1973 TOY, Erol: İmparator 
1973 YAŞAR KEMAL: Demirciler Çarşısı Cinayeti(Akçasaz’ın Ağaları:1)
1974 ADIVAR, Halide Edip: Kerim Ustanın Oğlu 
1974 ALTAN, Çetin: Bir Avuç Gökyüzü 
1974 ANDAY, Melih Cevdet: İsa’nın Güncesi 
1974 APAYDIN, Talip: Ortakçının Oğlu adıyla 1964R Ortakçılar yeni bas.)
1974 APAYDIN, Talip: Toz Duman İçinde 
1974 AZRAK, Kerime Nadir: Kaderin Sırrı 
1974 BALI, Lemia: Fırtınalı Günler
1974 BİRİNCİ, Niyazi: Bizans Saraylarında 
1974 BİRİNCİ, Niyazi: Buhara Yanıyor 
1974 CUMALI,Necati : Acı Tütün
1974 ÇETİN, Celalettin: 352. Sokak 
1974 DİNAMO, Hasan İzzettin: Musa’nın Mapushanesi 
1974 FÜRUZAN: 47’liler 
1974 GÜNEL, Burhan: Umut Zamanı 
1974 ILGAZ, Rıfat: Karartma Geceleri 
1974 İLHAN, Attila: Sırtlan Payı 
1974 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Gün Döndü 
1974 KAFTANCIOĞLU, Ümit: Tüfekliler 
1974 KALELİ, Lütfi: Haşhaş 
1974 KEMAL TAHİR: Karılar Koğuşu 
1974 KEMAL TAHİR: Namusçular 
1974 MEHMET KEMAL: Sürgün Alayı 
1974 NESİN, Aziz: Tatlı Betüş 
1974 OKÇU, Emine Işınsu: Sancı 
1974 ONUR, Necmi: Arap Abdo
1974 ONUR, Necmi: Kadın Daha Çok Sever 
1974 ÖZ, Erdal: Yaralısın 
1974 ÖZKİŞİ, Bahaeddin: Köse Kadı 
1974 POLAT, Ömer: Saragöl 
1974 SAYAR, Abbas: Can Şenliği 
1974 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Çatı 
1974 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Konak 
1974 TOY, Erol: Kördüğüm 
1974 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Aydınlık Kapı
1975 AKBAL, Oktay: İnsan Bir Ormandır 
1975 AKÇAM, Dursun: Kanlıdere’nin Kurtları 
1975 ALTAN, Çetin: Viski 
1975 ANDAY, Melih Cevdet: Raziye 
1975 APAYDIN, Talip: Tütün Yorgunu 
1975 AY, Behzat: Sürgün
1975 AZRAK, Kerime Nadir: Bir Çatı Altında 
1975 BALCIOĞLU, A. Rasim: Terleyen Duvarlar 
1975 BARAN, Selçuk: Bir Solgun Adam
1975 BAYKURT, Fakir: Keklik 
1975 BİRİNCİ, Niyazi: Elveda Buhara .
1975 BİRİNCİ, Niyazi: Sahipsiz Saltanat 
1975 BİRİNCİ, Niyazi: Turgut Alp 
1975 BOYUNAĞA, Yılmaz: Denizler Ejderi 
1975 BOYUNAĞA, Yılmaz: Kırık Hançer 
1975 COŞKUN, Zebercet: Haçin
1975 CUMALI,Necati : Aşk da Gezer
1975 DÖLEK, Sulhi: Korugan 
1975 GÜRBÜZ, Yılmaz: Balkan Acısı 
1975 KAYIHAN, Hasan: Yoklar 
1975 KORCAN, Kerim: Ter Adamları
1975 MİYASOĞLU, Mustafa: Kaybolmuş Günler 
1975 ÖZAKIN, Aysel: Gurbet Yavrum 
1975 ÖZKİŞİ, Bahaeddin: Sokakta
1975 ÖZKİŞİ, Bahaeddin: Uçtaki Adam 
1975 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Üçler Yediler Kırklar 
1975 SOYSAL, Sevgi: Şafak 
1975 TANPINAR, Ahmet Hamdi: Mahur Beste 
1975 TÜRKALİ, Vedat: Bir Gün Tek Başına 
1975 VEREL, Oktay: Aslan Gibi Eşekler 
1975 YAŞAR KEMAL: Yusufçuk Yusuf (Akçasaz’ın Ağaları:2) 
1975 YÜCEL, Tahsin: Vatandaş 
1976 AĞAOĞLU, Adalet: Fikrimin İnce Gülü 
1976 AĞRALI, Levent: Göçük
1976 APAYDIN, Talip: Dağdaki Kaynak 
1976 AYAŞLI, Münavver: Pertev Beyin Torunları
1976 BİRİNCİ, Niyazi: Çaka Bey 
1976 BİRİNCİ, Niyazi: Kırım
Kan Ağlıyor 
1976 BİRİNCİ, Niyazi: Şehzade Selim 
1976 BİRİNCİ, Niyazi: Şirpençe 
1976 BUĞRA, Tarık: Firavun İmanı 
1976 BURDURLU, İbrahim Zeki: Akdenizin İnsan Çiçekleri
1976 CEVDET KUDRET: Karıncayı Tanırsınız 
1976 ÇOKUM, Sevinç: Zor 
1976 DİNAMO, Hasan İzzettin: Koyun Baba 
1976 DİNAMO, Hasan İzzettin: Musa’nın Gecekondusu 
1976 EDGÜ, Ferit: Kimse 
1976 GÜNEL, Burhan: Yağmurla Giden 
1976 ILGAZ, Rıfat: Sarı Yazma 
1976 İLERİ, Selim: Her Gece Bodrum 
1976 KALELİ, Lütfi: Kardeşlerin Kini 
1976 KAYIHAN, Hasan: Zincir 
1976 KEMAL TAHİR: Hür Şehrin İnsanları 1
1976 KEMAL TAHİR: Hür Şehrin İnsanları 2 
1976 KOCAGÖZ, Samim: Tartışma 
1976 KÜR, Pınar: Yarın… Yarın… 
1976 MEHMET KEMAL: Pulsuz Tavla
1976 MEHMET SELAHATTİN: Şehirde İnsan Yoktu 
1976 NESİN, Aziz: Surname 
1976 ONUR, Necmi: Orospu 
1976 ÖZKAN, Hakkı: Grevden Sonra
1976 ÖZLÜ, Demir: Bir Uzun Sonbahar 
1976 POLAT, Ömer: Dilan 
1976 SAY, Ahmet: Kocakurt 
1976 SELİMOĞLU, Zeyyat: Deprem 
1976 SEYDA, Mehmet: Gerçek Dışı 
1976 TOY, Erol: Bal Tutanlar 
1976 TOY, Erol: Gözbağı
1976 TOY, Erol: Son Seçim 
1976 YAŞAR KEMAL: Al Gözüm Seyreyle Salih
1976 YAŞAR KEMAL: Yılanı Öldürseler 
1976 YÜCE, Ali: Şeytanistan 
1977 AKÇAM, Dursun: Kan Çiçekleri 
1977 BAHADINLI, Yusuf Ziya: Gemileri Yakmak 
1977 BAYKURT, Fakir: Kara Ahmet Destanı 
1977 BAYKURT, Fakir: Yayla 
1977 BENER, Hikmet Erhan: Yalnızlar 
1977 CEYHUN, Demirtaş: Yağmur Sıcağı
1977 ÇETİN, Celalettin: Göçük 
1977 DAL, Güney: İş Sürgünleri 
1977 EDGÜ, Ferit: O 
1977 ERDİNÇ, Fahri: Acı Lokma 
1977 GÜNEY, Yılmaz: Soba, Pencere Camı, İki Ekmek İstiyoruz 
1977 ILGAZ, Afet: Aşamalar 
1977 İNCESU,Yıldız: Süt Güğümündeki Kurbağalar 
1977 KARADENİZ, Zeria: Yeğen 
1977 KAYIHAN, Hasan: Uyanmak 
1977 KEMAL TAHİR: Damağası 
1977 KÜR, Pınar: Küçük Oyuncu 
1977 MAKAL, Tahir Kutsi: Meydan Dayağı 
1977 MEHMET SELAHATTİN: Sam Yeli 
1977 NESİN, Aziz: Yaşar Ne yaşar Ne Yaşamaz
1977 NİKSARLI, M. Zeki: Türkoğlu Cıbı Salih ile Acemoğlu Gaffar 
1977 OKTAY RİFAT: Bir Kadının Penceresinden 
1977 ÖZDEMİR, Mehmet Niyazi: Çağımızın Aşıkları
1977 PERİDE CELAL: Üç Yirmidört Saat 
1977 SAYAR, Abbas: Dik Bayır
1977 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Bu Atlı Geçide Gider 
1977 SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati: Cevahir ile Sadık Çavuş’un Buğday Kamyonu
1977 SÜMER, Dinçer: Bozuk Bir Şey 
1977 TOSUNER, Necati: Sancı… Sancı… 
1977 TOY, Erol: Doruktaki Öfke 
1977 YAŞAR KEMAL: Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca 
1977 YILMAZ, Durali: Aziz Sofi 
1978 ALTAN, Çetin: Küçük Bahçe 
1978 BAŞARAN, Mehmet: Memetçik Memet 
1978 BENER, Hikmet Erhan: Bürokratlar
1978 BİLBAŞAR, Kemal: Kölelik Dönemeci 
1978 ELİÇİN, Bekir: Onlar Savaşırken 
1978 ERDEM, İbrahim: Sürgün Meyveye Durdu 
1978 GÜRMAN, Osman Nemci: Kılıç Uykuda Vurulur 
1978 İLHAN, Attila: Yaraya Tuz Basmak 
1978 KEMAL TAHİR: Bir Mülkiyet Kalesi 1
1978 KEMAL TAHİR: Bir Mülkiyet Kalesi 2 
1978 KIYAFET, Hasan: Oy Pazarı 
1978 KORCAN, Kerim: Dimitrof Geçiyor 
1978 MERİÇ, Nezihe: Alagün Çocukları
1978 NESİN, Aziz: Yek Yol 
1978 OKÇU, Emine Işınsu: Çiçekler Büyür
1978 ÖZAKIN, Aysel: Alnımda Mavi Kuşlar 
1978 PERİDE CELAL: Jaguar 
1978 TOY, Erol: Kuzgunlar ve Leşler 1 
1978 TURAN, Güven: Dalyan 
1978 YALÇIN, İrfan: Genelevde Yas 
1978 YAŞAR KEMAL: Deniz Küstü
1978 YAŞAR KEMAL: Kuşlar da Gitti 
1978 YEŞİLOVA, Mustafa: Kopo 1981 Karasu
1978 YILMAZ, Durali: Fetva Yokuşu 
1979 AĞAOĞLU, Adalet: Bir Düğün Gecesi 
1979 ALP, Seyit: Devran 
1979 BUĞRA, Tarık: Gençliğim Eyvah 
1979 DAL, Güney: E-5
1979 ERDİNÇ, Fahri: Ali’nin Biri 
1979 ERDİNÇ, Fahri: Kardeş Evi
1979 GİRGİN, Naci: Gençlik Çıkmazı
1979 GİRGİNSOY, Naci: Gençlik Çıkmazı 
1979 GÜNEL, Burhan: Aksayan 
1979 İLERİ, Selim: Ölüm İlişkileri 
1979 KUTLU, Ayla: Kaçış 
1979 KÜR, Pınar: Asılacak Kadın 
1979 ÖZLÜ, Demir: Bir Küçük Burjuvanın Gençlik yılları 
1979 PULTAR, Gönül: Dünya Bir Atlı Karınca 
1979 SERHAN, Fatma İrfan: Karagöl 
1979 SERHAN, Fatma İrfan: Marziye 
1979 TOY, Erol: Kuzgunlar ve Leşler 2 
1979 YALÇIN, İrfan: Ölümün Ağzı

 

1980 AĞAOĞLU, Adalet: Yazsonu
1980 BENER, Hikmet Erhan: Elif’in Öyküsü
1980 BİLBAŞAR, Kemal: Bedoş 
1980 BİLGİNER, Recep: Politikada Bir Sarı Çizmeli 
1980 BUĞRA, Tarık: Dönemeçte 
1980 DÖLEK, Sulhi: Geç Başlayan Yargılama 
1980 İLERİ, Selim: Bir Akşam Alacası
1980 İLERİ, Selim: Cehennem Kraliçesi
1980 İLHAN, Attila: Fena Halde Leman 
1980 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Alçaktan Uçan Güvercin 
1980 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Kayabaşı 
1980 KIRAL,Tezer Özlü: Çocukluğun Soğuk Geceleri 
1980 KUTLU, Ayla: Islak Güneş 
1980 MAKAL, Tahir Kutsi: Kamyon 
1980 TİMUÇİN, Afşar: Gece Gelen Eski Dost 
1980 YAŞAR KEMAL: Yağmurcuk Kuşu (Kimsecik:1) 
1980 YILDIZ, Bekir: Halkalı Köle
1981 AKTUNÇ, Hulki: Bir Çağ Yangını
1981 APAYDIN, Talip: Kente İndi idris 
1981 APYDIN, Talip: Vatan Dediler 
1981 AZRAK, Kerime Nadir: Aşk Fısıltıları
1981 BALEL, Mustafa Peygamber Çiçeği
1981 BENER, Hikmet Erhan: Kedi ve Ölüm 
1981 BENER, Hikmet Erhan: Oyuncu 
1981 BENER, Hikmet Erhan: Ünlü Gezgin Macellos da Vinci’nin Akılalmaz Serüvenleri 
1981 Bilbaşar, Kemal: Zühre Ninem
1981 BUĞRA, Tarık: Yağmuru Beklerken 
1981 DİNAMO, Hasan İzzettin: Açlık 
1981 DİNAMO, Hasan İzzettin: Ateş Yılları 
1981 DİNAMO, Hasan İzzettin: Türk Kelebeği 
1981 ERAY, Nazlı: Pasifik Günleri 
1981 ERİM, Turgut: Girişim
1981 GÜNEL, Burhan: Acının Askerleri 
1981 GÜRTÜRK, Sami: Bidilik 
1981 HAKSUN, Necati Hazal(Kutsal Ceza)
1981 İLERİ, Selim: Bir Akşam Alacası 
1981 İLERİ, Selim: Yaşarken ve Ölürken 
1981 İLHAN, Attila: Dersaadette Sabah Ezanları
1981 KALELİ, Lütfi: Vakarlı Memo
1981 KARAKUŞ, Hidayet: Yağmurlar Nereye Yağar
1981 MİRZABEYOĞLU, Salih: Yaşamayı Deneme 
1981 ÖZAKIN, Aysel: Genç Kız ve Ölüm
1981 ÖZKAN, Hakkı: İnci
1981 PERİDE CELAL: Bir Hanımefendinin Ölümü
1981 SÖZER, Onay: Öteki
1981R YEŞİLOVA, Mustafa: Karasu
1982 ANDAY, Melih Cevdet: Gizli Emir 
1982 ATAYMAN, Ümit: Şark Çıbanı
1982 BENER, Hikmet Erhan: Böcek 
1982 BÜYÜKÜNAL, Ayhan: Güle Güle Mercimekburun
1982 CEYHUN, Demirtaş: Cadı Fırtınası
1982 DÖLEK, Sulhi: Kiracı
1982 HACIHASANOĞLU, Muzaffer: Trenler Gidiyor
1982 KOCAGÖZ, Samim: Yılan Hikayesi
1982 MEHMET NİYAZİ: Ölüm Daha Güzeldi 
1982 OKTAY RIFAT: Bay Lear
1982 ONUR, Nemci: Para Babası
1982 PAMUK, Orhan: Cevdet Bey ve Oğulları 
1982 SELİMOĞLU, Zeyyat: Tutkunun Köşeleri
1982 ŞAHİN, Remzi: Banker 
1982 TEKİN, Hüseyin: Sevginin Bedeli
1982 TOSUN, Kenan: Türkiye’nin Seçkinleri
1982 YAŞAR KEMAL: Hüyükteki Nar Ağacı 
1983 BENER, Hikmet Erhan: Ölü Bir Deniz 
1983 BUĞRA, Tarık: Osmancık 
1983 HÜNALP, Ayhan: Şarkısız Dünyaların Orkinosları
1983 İLERİ, Selim: Ölünceye Kadar Seninim
1983 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Kurşun Ata Ata Biter 
1983 KAYACAN, Feyyaz: Çocuktaki Bahçe
1983 KAYIHAN, Hasan: Gurbet Günleri 
1983 KAYIHAN, Hasan: Gurbet Günleri
1983 KUTLU, Ayla: Cadı Ağacı 
1983 KUTLU, Ayla: Tutsaklar
1983 OCAK,Esma: Kervan Servan
1983 PAMUK, Orhan: Sessiz Ev 
1983 TEKİN, Latife: Sevgili Arsız Ölüm
1983 TİMUÇİN, Afşar: Kıyılar Durunca
1983 TÜRKALİ, Vedat: Mavi Karanlık
1984 TEKİN, Latife: Berci Kristin Çöp Masalları
1984 ULAY, Faruk: Yazılmamış Bir Tarih İçin Dipnotları
1984 YAŞAR KEMAL: İnce Memed 3
1985 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: İyi Geceler Dünya 
1985 YAŞAR KEMAL: Kale Kapısı(Kimsecik:2)
1986 PAMUK, Orhan: Beyaz Kale
1986 TEKİN, Latife: Gece Dersleri
1987 YAŞAR KEMAL: İnce Memed 4 
1987 YEL, Esen: Demokrasi Sakız Çiğniyor
1988 ULAY, Faruk: Kopuk Bağlantılar
1989 EBCİOĞLU, Emel: Kuzey Işıkları 
1989 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Bağışla Onları 
1989 TEKİN, Latife: Buzdan Kılıçlar

 

 

1990 CUMALI, Necati: Uç Minik Serçem
1990 GÜLEN, Mehmet: İstanbul Kanatlı Ben
1990 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Ağaçlar Gibi Ayakta 
1990 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Ağaçlar Gibi Ayakta
1990 KARAKUŞ, Hidayet: Uykusu Derin Şehir
1990 KARASU, Bilge: Gece 
1990 PAMUK, Orhan: Kara Kitap
1990 PERİDE CELAL: Kurtlar 
1991 AĞAOĞLU, Adalet: Ruh Üşümesi
1991 ALKAN, Erdoğan: Kör Oldum Veysel Oldum 
1991 ALTAN, Ahmet: Yalnızlığın Özel Tarihi
1991 ANDAY, Melih Cevdet: Mavi Sokak(1958-59’da takma adla tefrika)
1991 ANDAY, Melih Cevdet: Meryem Gibi
1991 APAYDIN, Talip: Köylüler (TDİ-VD Üçlemeşi:3.Kitap)
1991 ARAL, İnci: Ölü Erkek Kuşlar
1991 BAHADINLI, Yusuf Ziya: Devekuşu Rosa
1991 BEHRAM, Nihat: Lanetli Ömrün Kırlangıçları
1991 BENER, Vüs’at O.: Bay Muannit Sahtegi’nin Notları
1991 BOZKURT, İsmail: Yusufçuklar Oldu mu?
1991 DÖLEK, Sulhi: Truva Katırı
1991 GÜNEL, Burhan: Baraka
1991 ILGAZ, Afet: AD Semud Meyden
1991 İLERİ, Selim: Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın
1991 KARAKOYUNLU, Yılmaz: Üç Aliler Divanı
1991 MADRA, Ömer: Romanımla Sana Bir Ses 92
1991 ŞAHİN, Osman: Başaklar Gece Doğar
1991 UZUNER, Buket: İki Yeşil Su Samuru,Anneleri,Babaları ve Diğerleri
1991 YAŞAR KEMAL: Kanın Sesi (Kimsecik:3)
1991 YAVUZ, Hilmi: Fehmi K’nın Acayip Serüvenleri
1991 YURDAKUL, Ahmet: Bir Masal Akşamı
1992 AKAŞ, Cem: Suç ve Ceza
1992 ALATLI, Alev: Viva la Muerte/Yaşasın Ölüm(Orda KimseVar mı?1)
1992 ALATLI, Alev: Yaseminler Tüter mi?…
1992 ALBAYRAK, Sadık: İnsan Arayışı 
1992 ANDAY, Melih Cevdet: Birbirimizi Anlayamayız 
1992 ARAL, İnci: Ölü Erkek Kuşlar
1992 ARSLANOĞLU, Kaan: Çağrısız Hayalim 
1992 AY, Taner: Metruk Zamana Seyahat ve Marsyas
1992 BAŞAR, Kürşat: Sen Olmasaydın Yapmazdın Biliyorum(u.ö)
1992 BAŞARAN, Mehmet: Kalın Mavi Bir Ses
1992 BAYDAR, Oya: Kedi Mektupları
1992 BAYSAL, Faik: Ateşi Yakanlar
1992 BAYTAŞ, Ömer: ProximaCentauri
1992 BEZMEN, Nermin: Kurt Seyt/ Shura
1992 BÜYÜKÜNAL, Ayhan: Saros’un Küçük Adaları
1992 ÇIĞIR, Mehmet Ali: Yalnızlığın Mektupları
1992 ÇİÇEKOĞLU, Feride: Suyun Öte Yanı
1992 DAYIOĞLU, Gülten: Yeşil Kiraz
1992 DİKMEN, Veysel: Sıcak Tanrıdan Soğuk Ekmek 
1992 DOĞANER, Hülya Serap: Leyla ile Şirin
1992 DOYMUŞ, Namık: Aşklar ve Arkadaşlıklar
1992 DÖLEK, Sulhi: Truva Katırı
1992 EFE, Hürrem: İnanılır Gibi Değil
1992 EMİNE, E.: Kurabiye Saatinde
1992 ERAY, Nazlı: Ay Falcısı
1992 ERKİNER, Engin: Güzel Bir Ölüm 
1992 ERKORKMAZ, Murat: Gel Zaman Gitme Zaman
1992 EVERDİ, Mustafa: Örgütlü Ölüler
1992 GENÇ, Nihat: One Man Show
1992 GÜVEN, Turan: Soğuk Tüylü Martı
1992 IŞIK, Celal: Kirli Karanlık
1992 İMRE, Mehmet Fehmi: Yüzyetmişaltı Yıl 
1992 İNAL, Mecbure: Kuşlar Vuruldu
1992 İSVAN, Reha: Gün Olur Devran Döner
1992 İYİLER, Orhan: Bir gün Bile Yaşamak
1992 KALELİ, Lütfi: Köşker İmam
1992 KAPLAN, Saadettin: İğde Dalı
1992 KARAKAYA, Müştehir: Başımız Döndü İnkılaptan
1992 KARAKAYA, Müştehir: Gecenin Soluğu
1992 KARAKOYUNLU, Yılmaz: Güz Sancısı
1992 KARASU, Bilge: Kılavuz
1992 KARLI, Sadık: Eski Kış
1992 KIVANÇ, Ümit: Gaib Romans
1992 KOÇ, Hamdi: Çocuk Ölümü Şarkıları
1992 KÜR, Pınar: Sonuncu Sonbahar
1992 LEVİ, Mario: En Güzel Aşk Hikayemiz (Türü Öykü mü? A.Ş)
1992 NEYZİ, Ali H.: Çoban
1992 NİYAZİ, Mehmet: İki Dünya Arasında
1992 OKTAY RİFAT: Danaburnu
1992 ONAT, Leyla: Sorumlu Bulutlar
1992 ONUR, Nemci: Hanım Efendi
1992 OTO, Fatih: Siyah Kristal
1992 ÖKE, M.Kemal: Günbatımı
1992 ÖZÜNLÜ, İlker: Serseri
1992 PAMUK, Orhan: Kara Kitap
1992 SARPDERE, Yücel: Vatandaş Abuzer
1992 SÖNMEZ, Tekin: Kadınlar Vardı
1992 SÖNMEZ, Tekin: Söylence Berlin
1992 SUPHİ, Mustafa: Bir Yaşamın Güncesi
1992 SÜMER, Dinçer: Bir Düş müydü O İzmir
1992 TUNÇ, Ayfer: Kapak Kızı
1992 UZUNER, Buket: Balık İzlerinin Sesi
1992 YAĞCI, Öner: Gökyüzüne Akan Irmak
1992 YALÇINLAR, Adnan: Salyangoz yada Şovalyenin Zamanı
1992 YILDIZ, Ahmet Günbay: Dağıstan Aslanı
1992 YILDIZ, Ahmet Günbay: Fetih Sancakları 
1992 YILDIZ, Ahmet Günbay: Sular Durulursa 
1992 YÜCEL, Tahsin: Peygamberin Son Beş Günü
1993 AĞAOĞLU, Adalet: Romantik Bir Viyana Yazı
1993 AĞAOĞLU, Adalet: Yazsonu
1993 AKAŞ, Cem: 7
1993 ALATLI, Alev: Valla Kurda Yedirdin Beni(Orda Kimse Var mı?:3)
1993 ALP, Seyit: Berlin Savignyplatz
1993 ALP, Seyit: Şavk
1993 ANKARA, Zeynep: Terkedilmiş Sessiz Bir Gölge Oyunu
1993 ASLANKARA, Sadık: Biri Yüz Biri Giz
1993 AY, Behzat: O Uzun Yalnızlık
1993 BENER, Erhan: Anafor
1993 BİRKİYE, Atilla: Son Yemek
1993 CEHİZ, Neşe: 413 Yaşadı mı?
1993 ÇEKİRGE, Pınar: İntihara İki Saat Kala
1993 DEMİREL, Kemal: Piano Piano Bacaksız(Evimizin İnsanları)
1993 ERAY, Nazlı: Yıldızlar Mektup Yazar
1993 ERENUS, Bilgesu: Kazı
1993 EVREN, Süreyya: Postmodern Bir Kız Sevdim-
1993 GEÇTAN, Engin: Kırmızı Kitabın Öyküsü
1993 GENÇ, Nihat: Dar Alanda Tufan
1993 GEZER, Nadir: Aydınlığa Yürüyenler
1993 GÜN, Güneli: Bağdat Yollarında
1993 HEPÇİLİNGİRLER, Feyza: Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?
1993 ILGAZ, Afet:Yol 
1993 İLERİ, Saldıray: Ben Afrodit
1993 İLERİ, Selim: Kırık Deniz Kabukları 
1993 İZGÜ, Muzaffer: İt Adası
1993 KARAKAYA, Müştehir: Ay Karanlıktı
1993 KARAOSMANOĞLU, Ülkü: İsyanın Bin Yüzü
1993 NEYZİ, Ali: Gökdelen
1993 NİL, Ayşe: Diploma Töreni
1993 ÖZAKMAN, Turgut: Korkma İnsancık Korkma
1993 ÖZDAMAR, Emine Sevgi: Hayat Bir Kervansaray 1992?
1993 TURAL, Ahmet: Gölgeler
1993 UZUNER, Buket: Benim Adım Mayıs
1993 ÜMİT, Ahmet: Bir Ses Böler Geceyi
1993 ÜMİT, Ahmet: Düşlerin Şarkısı Yok
1993 ÜMİT, Ahmet: Postmodern Bir Kız Sevdim
1993 ÜNLÜ, Şemsettin: Yüz Uzun Yıl
1993 YURDAKUL, Ahmet: Korsanın Seyir Defteri
1994 ALATLI, Alev: OK.Musti: Türkiye Tamamdır
1994 ARAL, İnci:Yeni Yalan Zamanlar
1994 ASIMGİL, Dr.Sevim: Dilara
1994 ASIMGİL, Dr.Sevim: Düğünümde Ağlama
1994 AYSU, Osman T.: Havyar Operasyonu “Bir Suikastin Anatomisi”
1994 AYTAÇ, Ercüment: Ve : Blues
1994 BAHADIR, Velihan: Nurs Köyü’nden Dünyaya 1,2 
1994 BENER, Erhan: Elifin Öyküsü
1994 CUMALI, Necati: Viran Dağlar 1 (Makedonya 1900)
1994 DAL, Güney: Gelibolu’ya Kısa Bir Yolculuk
1994 DEMİRKAN, Mustafa: Biz Çok Özgürdük
1994 ERAY, Nazlı: Uyku İstasyonu
1994 ERDOĞAN, Aslı: Kabuk Adam
1994 ERDOĞAN, Yılmaz: Bir Başka Açıdan Romantizm
1994 ERDOĞAN, Yılmaz:Veda Etme Öğretmenim
1994 EROĞLU, Mehmet:Yürek Sürgünü
1994 FINDIKLI, Selma: Nereye Yüreğim
1994 GENÇ, Nihat:Soğuk Sabun
1994 GÖKDUMAN, Nehir Aydın: Şimdi Dirilmek Vaktidir
1994 GÖKSEL, Hüsnü A.: Ayışığı Sonatı
1994 ILGAZ, Afet: Yolcu
1994 İLHAN, Mustafa: Sular Alevlenirken
1994 İNAL, Mecbure: Beklenen Roman
1994 İNANÇ, Üstün: Bir Kimlik Lütfen
1994 İZGÜ, Muzaffer: Sıpa
1994 KARATAY, Hüseyin : ? 
1994 KAVAKLI, Ali Erkan: Umudun Rengi Soldu
1994 KAYA, Ali Mevlut: Ve Ben Yani Recep Vural 
1994 KOÇAK, Gülayşe: Çifte Kapıların Ötesi
1994 KUTLU, Ayla: Kadın Destanı
1994 MAĞDEN, Perihan: Refakatçi
1994 ONAY, Yılmaz: Yazılar Filmatik
1994 ÖNAL, Mehmet: Şeffaf Kanatlı Zaman
1994 ÖZDEK, Refik: Afşaroğlu
1994 ÖZDEK, Refik: Gece Yarısı Güneş
i
1994 PAMUK, Orhan: Yeni Hayat
1994 RIFAT, Serdar: Parodi Yaşamlar
1994 SUPHİ, Mustafa: Sonbahar Düşü
1994 ŞENGEL, Piraye: Gölgesiz Bir Kadın
1994 TUNCEL, Murat:Maviydi Adalar Sarayı
1994 TUNCER, Fatma:Vatanın Sırrı (Vadanın mı? A:Ş)
1994 ÜNVER, M. Naci:Ozanın Öldüğü Gün
1994 YAŞIN, Mehmet: Soydaşımız Balık Burcu
1994 YAVUZ, Hilmi:Kuyu
1994 YILDIZ, Ahmet Günbay:Mavi Gözyaşı
1994 YILDIZ, Ahmet Günbay:Sular Durulursa
1995 ANAR, İhsan Oktay: Puslu Kıtalar Atlası
1995 ASLANOĞLU, Kaan: Kişilikler
1995 ATASÜ, Erendiz: Dağın Öteki Yüzü
1995 BAYTAŞ, Ömer: Amerika
1995 BENER, Erhan: Hınzır Kız
1995 BİRKİYE, Atilla: Soldan Sağa (Aşk Üçlemesi:2)
1995 BUYRUKÇU, Muzaffer: Gece Bitmedi
1995 CEHİZ, Neşe: Yalan Roman 
1995 CUMALI, Necati: Viran Dağlar 
1995 DEMİRKAN, Renan: Sakallı Kadın
1995 ERAY, Nazlı: Aşık Papağan Barı
1995 GÜRSEL, Nedim: Boğazkesen
1995 GÜRSEL, Nedim: Boğazkesen/ Fatih’in Romanı
1995 İLERİ, Selim: Gramafon Hala Çalıyor
1995 İZGÜ, Muzaffer: Dilber
1995 KIVANÇ, Ümit: Yalnız Olmuyor
1995 KORAT, Gürsel: Zaman Yeli
1995 ÖREN, Aras: Beklenmedik Bir Ziyaretçi
1995 ÖZLÜ, Demir: Tatlı Bir Eylül
1995 ÖZTAŞ, Mahir: Soğuma
1995 SAVAŞIR, İskender: Tutku 2000
1995 SÖNMEZ , Tekin: Çıplak Viking
1995 ŞAHİN, Osman: Fırat’ın Sırtındaki Kan/ Bucaklar
1995 TEKİN, Latife: Aşk İşaretleri
1995 TOPTAŞ, Hasan Ali: Gölgesizler
1995 TOY, Erol: Yitik Ülkü 1
1995 TOY, Erol: Yitik Ülkü 2
1995 ULAY, Faruk: İti 
1995 UZUN, Mehmet: Yitik Bir Aşkın Gölgesinde
1995 YAĞCI, Öner: Yediveren
1995 YALÇIN, İrfan: Annem,Babam ve Ben
1995 YÜCEL, Tahsin: Bıyık Söylencesi
1995 ZAİM, Derviş: Ares Harikalar Diyarında
1995 ZİLELİ, Gül: Deniz Orada 
1996 ERDOĞAN, Aslı: Mucizevi Mandarin 
1998 ALTAN, Ahmet: Kılıç Yarası Gibi
1998 ASENA, Duygu: Aynada Aşk Vardı
1998 BEKTAŞ, Habip: Hamriyanım
1998 ERDOĞAN, Aslı: Kırmızı Pelerinli Kent
1998 MUNGAN, Murathan: Başkalarının Gecesi 
1998 PAMUK, Orhan: Benim Adım Kırmızı
1998 UZUNER, Buket: Kumral Ada Mavi Tuna 
1998 YAŞAR KEMAL: Fırat Suyu Kan Akıyor ( Bir Ada Hikayesi:1 )
1999 ABACI, Tahir: İkinci Adım
1999 AKARSU, Hikmet Temel: İngiliz: İstanbul Dörtlüsü/2
1999 ALTUN, İbrahim: Romantik Salgın
1999 ARKAN, Hüsnü: Ölü Kelebeklerin Dansı
1999 ARSLANOĞLU, Kaan: İntihar/ Zamanımızın Bir Kahramanı
1999 ATASÜ, Erendiz:Gençliğin O Yakıcı Mevsimi
1999 BATUR, Mehmet: Adamım Davku
1999 BEKTAŞ, Habip: Cennetin Arka Bahçesi
1999 BENER, Erhan: Köleler ve Tutkular
1999 BİRKİYE, Atilla: Bir Aşk Bilmecesini Nasıl Çözebilirsiniz (Aşk Üçlemesi:3)
1999 CEHİZ, Neşe: Olmasaydı Senin de Adın
1999 ÇAMUROĞLU, Reha: İsmail
1999 ÇIRACIOĞLU, Vecdi: Kara Büyülü Uyku
1999 DEMİRAY, Sebahattin: Masalcı
1999 EBCİOĞLU, Emel: Sağlık Eczanesi
1999 ERAY, Nazlı: El Yazması Rüyalar
1999 EVREN, Süreyya: Ur Lokantası
1999 GÖKHAN, Halil: Yedinci
1999 HAFİFBİLEK, Celal: Ve Sevgili Rozika
1999 K.(AKINÇ), Tarık Dursun: Alo Harika Hanım Nasılsınız?
1999 KARCILILAR, Ahmet: Yağmur Hüznü
1999 KORAT, Gürsel: Güvercine Ağıt 
1999 KULİN, Ayşe: Sevdalinka
1999 LEVİ, Mario: İstanbul Bir Masaldı
1999 OKUR, Yiğit: Hulki Bey ve Arkadaları
1999 ÖZGÜL, Gönül: Sevdalıydın
1999 ÖZÜNLÜ, İlker: Mavi Senfoni
1999 PULTAR, Gönül: Ellerimden Su İçsinler
1999 ŞAFAK, Elif: Şehrin Aynaları
1999 TOPTAŞ, Hasan Ali: Bin Hüzünlü Haz
1999 TOPUZ, Hıfzı: Paris’te Son Osmanlılar
1999 TOPUZ, Hıfzı: Taifte Ölüm
1999 TÜRKALİ, Vedat: Güven 1
1999 TÜRKALİ, Vedat: Güven 2
1999 ÜLDES, Ersan: Yerli Film
1999 YAĞCI, Öner: Kaptan
 

2000 AÇAR, Mehmet: Siyah Hatıralar Denizi 
2000 AĞAOĞLU, Adalet: Romantik Bir Viyana Yazı 
2000 AKYILDIZ, Tülin: www.Seni Arıyorum.Com 
2000 ARIKAN, Meltem: Evet… Ama… Sanki… 
2000 BATUR, Enis: Acı Bilgi 
2000 BAYDAR, Oya: Sıcak Külleri Kaldı 
2000 BAYKAM, Bedri: Kemik 
2000 BAYKURT, Fakir: Eşekli Kütüphaneci 
2000 BENER, Erhan: Işığın Gölgesi 
2000 BIÇAKÇI, Barış: Herkes Herkesle Dostmuş Gibi…
2000 BİNARK, Nermidil Emer: Şakir Paşa Köşkü 
2000 CELAL, Metin: Ne Güzel Çocuklardık Biz 
2000 ÇAMUROĞLU, Reha: Son Yeniçeri 
2000 ERAY, Nazlı: Ayışığı Sofrası 
2000 ERGİNÖZ, Murat Aykaç: Sarayın Gözyaşları/Cem Sultan’ın Romanı 
2000 ERGÜL, Teoman: Nurbanu 
2000 EROĞLU, Mehmet: Yüz 1981
2000 FERAH, Tülay: Erkek 
2000 FERAH, Tülay: Kırmızı Erik 
2000 GÜNDAY, Hakan: Kinyas ve Kayra 
2000 GÜRSEL, Nedim: Resimli Dünya
2000 HAFİFBİLEK, Celâl: Zamanla Belki 
2000 İLERİ, Selim: Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin
2000 İPEKÇİ, Leylâ: İlk Kötülük 
2000 İZGÜ, Muzaffer: İçimde Çiçekler Açınca 
2000 KARAKOYUNLU, Yılmaz: Çiçekli Mumlar Sokağı 
2000 KARCILILAR, Ahmet: Gülden Kale Düştü
2000 KAYMAZ, Sezgin: Lucky 
2000 KOÇ, Zerrin: Islak Kentin İnsan İnsanları 
2000 METE, Levent: Aşk Romanları Yazan Adam 
2000 ÖZAKMAN, Turgut: Romantika
2000 ÖZTÜRK, Handan: Mor Tecavüz 
2000 ÖZÜNAL, Mucize: Alayın Kızları 
2000 ÖZÜNAL, Mucize: Siyah Hatıralar Denizi 
2000 Solmaz Kâmuran: Kirâze 
2000 ŞAFAK, Elif: Mahrem 
2000 TEMELKURAN, Ece: İç Kitabı 
2000 TOSUNER, Necati: Yalnızlıktan Devren Kiralık 
2000 TÜRKELİ, Nalan: İki Hayat
2000 TÜRKELİ, Nalan: Varoşta Kadın Olmak 
2000 ÜMİT, Ahmet: Patasana 
2000 YEĞİNOĞLU, Çetin: İnokin/Bir Aşk Bilmecesi 
2000 YEĞİNOĞLU, Çetin: Gasteci 
2000 YULA, Özen: Hayat Bir Kere 
2000 ZİLELİ, Gün: Yarılma 
2001 TEKİN, Latife: Ormanda Ölüm Yokmuş
2002 DEMİRAY, Sebahattin: Kayıp İsimler Sözlüğü
2002 PAMUK, Orhan: Kar
2002 YAŞAR KEMAL: Karıncanın Su İçtiği ( Bir Ada Hikayesi: 2) 
2002 YAŞAR KEMAL: Tanyeri Horozları ( Bir Ada Hikayesi: 3)
2003 AKDOĞAN, Hatice: Bekle Bizi İstanbul
2003 ALTUN, Selçuk: Ku(r)şun Lezeti:Kıs(s)a
2003 ANIL, Mehmet: Geri Gelmemek Üzere
2003 ARAL, İnci: Mor
2003 ATİLA, Fatih: Ölü Canlar 
2003 BAŞAR, Kürşat: Başucumda Müzik
2003 BATUR, Enis: Kravat
2003 BİLAL, Mehmet: Üçüncü Tekil Şahıs
2003 BURAK, Sevim: Ford Mach 1 
2003 ÇUBUKÇU, Haldun: Bütün Aşkların Götürdüğü Yer
2003 DAL, Güney: Küçük Adında Biri
2003 DOĞAN, Yıldırım: Ankaralı Nefise
2003 DUMAN, Faruk: Piri
2003 GEÇGİN, Ayhan: Kenarda 
2003 KİREMİTÇİ, Tuna: Bu İşte Bir Yalnızlık Var
2003 KOÇ, Hamdi: Çiçeklerin Tanrısı
2003 MERİÇ, Nezihe: Alacaceren
2003 METE, Levent: Büyücüler
2003 ÖZTOPRAK, Hasan: İmkansız Aşk
2003 PALA, İskender: Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk
2003 SELCEN, Cem: Saat Kaçtır Acaba
2003 SÖĞÜT, Mine: 5 Sevim Apartmanı
2003 ÜMİT, Ahmet: Beyoğlu Rapsodisi
2003 ÜNVER, Mehmet: Pus
2003 YEMNİ, Sadık: Çözücü
2003 YILDIRIM, İbrahim: Bıçkın ve Orta Halli 
2003 ZORLU, Niyazi: Hergele Aşıklar
2004 GÖKHAN, Halil: Konuşan Kadın
2004 GÜLSOY, Murat: Bu Filmin Kötü Adamı Benim
2004 İLERİ, Selim: Yarın Yapayalnız
2004 İPLİKÇİ, Müge: Kül ve Yel 
2004 ÖZTAŞ, Osman: Dağ Sürgünleri 
2004 ÖZTÜRK, Handan: Doğu’nun Çıplak Kadınları

Facebook Login

You must be logged in to post a comment Login