ütücü kadın

Cumhuriyet’in İlk Yılları – II

Cumhuriyet’in İlk Yılları – II

Cumhuriyet’in İlk Yılları – II Sanatçılar bir birlik çatısı altında birleşmekle; sanatçı haklarını korumak, dayanışma içerisinde olmak, sergi açma imkanının kısıtlı olduğu şartlarda ortak sergiler açmak, sanatı yaygınlaştırmak ve sosyal etkinlikler gerçekleştirmek gibi hedefleri yerine getirmeyi amaçlamışlardır. İlk sergiyi; 15 Nisan 1930 (İstanbul Türkocağı) ve 15 Ekim 1930’daki (Ankara Türkocağı) iki sergi izlemiştir. Ancak, Müstakillerin […]