telli sazlar

Türk Musikisi Sazları

Türk Musikisi Sazları

Türk Musikisi Sazları A. Vurmalı Sazlar 1) Tahtalar  Çevgân (Askeri Müzik) Kaşık (Halk Oyunları) Çalpara veya Çengi Çubuğu (Köçekçe ve Tavşanca’larda) 2) Zilliler  Zil (Halile) (Tekke Müziği) Mehter Zili (Askeri Müzik) Hitit Sistrumu (Askeri Müzik.) Zilli Maşa (Halk oyunları) Parmak Zili (Eski ve yeni Raks Müziği) 3) Derililer  Kös Askeri Müzik Davul Askeri ve Halk […]