tablo

Bir Sanatçı – Şeker Ahmet Paşa

Bir Sanatçı – Şeker Ahmet Paşa

Bir Sanatçı – Şeker Ahmet Paşa Bir Sanatçı : Şeker Ahmet Paşa Şeker Ahmet Paşa; Osman Hamdi Bey ve Süleyman Seyyid ile birlikte batılı anlamda Türk resminin ilk önemli sanatçı kuşağını temsil etmektedir. Osman Hamdi Bey’in bu kuşak içerisinde ressam yönünden çok gerçekleştirdiği etkinliklerle sivrilen kişiliği, Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyyid gibi gerçekten iki iyi […]

Türk Resim Sanatı

Türk Resim Sanatı

Türk Resim Sanatı Tarihi Geleneksel çizgide ilerleyen Türk sanatı; 18.yüzyıldan itibaren belirginleşmeye başlayan batılılaşma hareketlerinin sonucunda bir sonraki yüzyılda batı sanatının seyrine girmiştir. Böylece günümüze değin uzanan ve çağdaş Türk sanatı olarak isimlendirilen süreç ortaya çıkmıştır. Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey gibi isimlerden günümüzün genç sanatçılarına, klasik/izlenimci tarzdan resim ve heykelin ötesine geçen kavramsal […]

Ünlü Türk Ressamları

Ünlü Türk Ressamları ÜNLÜ TÜRK RESSAMLARI ŞEKER AHMET PAŞA Şeker Ahmet Paşa, çağdaş Türk resim sanatının temel taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. Batıdaki deneyimleri özümseyen bir istemle, peyzaj temasına yaptığı dünya çapındaki üslup katkısı, sanatçının mekân derinliği ve atmosfer ilişkilerini yorumlayan duyarlılığının ürünü olarak görünür. HALİL PAŞA İzlenimci ışık ve renk çözümlemelerine özgün bir ayrım kazandıran […]

Resim Sanatı

Resim Sanatı Resim SanatıResim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. Resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim, Drawing, design, graphy renk, ton farklılıkları, doku özellikleri vb’dir. Öğelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi resmin kompozisyonunu oluşturur. Renk, […]