simone martini

14.yüzyıl İtalyan Resmi

14.yüzyıl İtalyan Resmi

14.yüzyıl İtalyan Resmi Trinita Madonnası 1260-80 Tahtta Meryem 1311 14.yüzyıl İtalyan Resmi: “Trecento” (Siena ve Floransa) Erken Rönesans 15.yüzyıla denk gelmektedir. Ancak 15.yüzyıl öncesinde hrıstiyan resim sanatının kendine özgü bir gelişim çizgisi olmuştur. Hristiyan resim sanatı katakomblara yapılan duvar resimlerinden, Bizans mozaik ve ikonalarına, gotik bir kilisenin vitraylarından minyatürlü el yazmalarına kadar yüzyıllar boyunca çeşitli malzeme […]