şiir

Şiir Bilgisi

Şiir Bilgisi Konularına Göre Şiir Türleri1. Lirik Şiir Duygu ve düşüncelerin coşkulu bir dille anlatan şiire lirik şiir denir.Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerini Lyra (lir) denilen bir sazla söyledikleri için bu tür şiirlere lirik denilmiştir. Lirik şiir, dünya edebiyatında en çok işlenen ve sevilen şiir türüdür. Lirik şiirler insan yüreğine seslenen , okunduğunda insanı duygulandıran […]

Türk Edebiyatının Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri Türk Edebiyatı, Türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir.  1. İslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı,  2. İslâmî Devir Türk Edebiyatı,  3. Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı.  Bu tasnif Fuat Köprülü tarafından ortaya atılmış ve edebiyat araştırmacıları tarafından bugüne dek kullanılagelmiştir.  Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar  Türk edebiyatı devirlere ayrılırken […]

Pratik Edebiyat Bilgileri

Pratik Edebiyat Bilgileri 1. Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır.2. Koşuk, sagu ve destan İslamiyet öncesi dönemde, dörtlükler biçiminde, hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir.3. Yapay destanlar, doğal destan sürecinden geçmeyen yazarı bilinen destanlardır.4. Orhun (Göktürk) Yazıtları 8.yy. da Orhun Irmağı kıyısında dikilen, yazılı edebiyatımızın ilk ürünleridir.5. Kutadgu Bilig, siyasetname olup, […]

Edebiyat

Edebiyat Söz sanatları 1- Teşbih (Benzetme)Özellikleri yönüyle zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır. 2- İstiare ( Eğretileme )Yalnızca benzeyen ya da benzetilenle kurulan benzetmedir.  3. Mecaz – ı MürselBir sözün benzetme özelliği olmaksızın başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Örnek : Sobayı yak. ( sobanın içindekileri ) Tencere yandı. ( Tencerenin içi yandı ) Ayağını çıkarda içeri gir. […]