masaccio

15.Yüzyıl Floransa Okulu

15.Yüzyıl Floransa Okulu

15.Yüzyıl Floransa Okulu Masaccio, Kutsal Üçlü Fra Angelico – Meryem`in Taç Giymesi 15.Yüzyıl Floransa Okulu  Floransa erken rönesansın en önemli merkezidir. Rönesans sanatı burada doğmuş ve hızla tüm İtalya’ya ve ardından Avrupa’ya yayılmıştır. Başta Mediciler olmak üzere çok sayıdaki kentsoylu zengin ailenin patronluğunda gelişen 15.yüzyıl Floransa resminin ilk önemli temsilcisi Masaccio’dur. Masaccio (1401- 1428): Floransa, Siena, […]

Sanatı Koruyanlar

Sanatı Koruyanlar

Sanatı Koruyanlar Raphael – Pope Leo X With Two Cardinals Masaccio – Trinity  Hrıstiyanlığın ilk dönemlerinden itibaren batı Avrupa’da sanatsal üretimin başlıca kaynağı kilise olmuştu. Rönesans’ı kapsayan zaman dilimi boyunca da kilisenin bu anlamdaki önemi devam etmiştir. İleride göreceğimiz gibi, kilisenin dinsel öğretilerindeki katılık yerini giderek daha yenilikçi düşüncelere bırakmaya başlamış ve engizisyon zihniyetini taşıyan […]