III .selim

Batılı Anlamda Türk Resminin İlk Dönemleri – I

Batılı Anlamda Türk Resminin İlk Dönemleri – I

Batılı Anlamda Türk Resminin İlk Dönemleri – I Levni-III. Ahmet Altın Dağıtıyor Batılı Anlamda Türk Resminin İlk Dönemleri – I (18.yüzyıldan- 19.yüzyılın ilk yarısına)Batılılaşan Osmanlı- Doğuya Yönelen Batı: Osmanlı, batı karşısında askeri ve siyasi üstünlüğü sürdürdüğü sürece onun teknolojik, bilimsel ve kültürel gelişmelerine, yeni kurum ve örgütlenme biçimlerine ilgi göstermemiştir. Bu ilginin ortaya çıkması, ancak batı […]