ferruh başağa

Savaş Yılları ve Sonrası – I

Savaş Yılları ve Sonrası – I

Savaş Yılları ve Sonrası – I Atatürk – İbrahim Çallı Savaş Yılları ve Sonrası – ISanat alanındaki gelişmeler her zaman toplumsal, siyasi ve ekonomik koşullarla doğrudan bağlantılı olmuştur. Bu durum Cumhuriyet’in ilk yılları için geçerli olmuştu; bundan sonrası için de çok farklı olmayacaktır. 30’lu yılların sonlarında, sanat ortamına doğrudan etki eden bazı gelişmeler söz konusu […]