dieric bouts

15. Yüzyıl Flaman Okulu

15. Yüzyıl Flaman Okulu

15. Yüzyıl Flaman Okulu Ortaçağ boyunca denize açılan ticaretin varsıllaştırdığı tek ülke İtalya değildi, kuzeyde Flaman ülkesinin (bugünkü Belçika ve Hollanda) coğrafi konumu, onu kuzey denizlerindeki ticaretin batıdaki odak noktası olmasını sağlayan çok elverişli bir duruma sokuyordu. 15.yüzyıl ortalarında İtalya ve Flaman toprakları kentleşmenin en yoğun olduğu bölgeler olarak dikkat çekiyordu. Böylece İtalya’daki kadar göz […]