Burhan Doğançay

Bir Sanatçı – Burhan Doğançay

Bir Sanatçı – Burhan Doğançay

Bir Sanatçı – Burhan Doğançay Bir Sanatçı : Burhan Doğançay Türk resminin 1950’lerden itibaren dışa açılma çabaları, bazı sanatçılarımızın batının önemli sanat merkezlerinde etkinlik göstermeye başlamaları sonucunu doğurmuş, bugüne geldikçe bu durum yoğunluk kazanmıştır. Ancak, bu sanatçılardan pek azı kendilerini içinde bulundukları sanat ortamına adapte etme ve sanatları ve sanatçı kişilikleriyle etkin olabilme başarısını gösterebilmiştir. Bu […]