Klasik Dönem Bestecileri

Klasik Dönem Bestecileri

Antonio SALİERİ

( 1750-1825 )

 Antonio Salieri 1750-1825 yılları arasında yaşamıştır. Aslen İtalyan olmasıyla birlikte orta yaşlarında Avusturya Krallığına bağlı bir müzisyendi. Joseph II döneminde Kapellmeister olmuştur. Bilinenin aksine kendi döneminde Mozart’a rağmen en iyi besteci ve müzisyen olarak görülüyordu. Çünkü “dahi çocuk Mozart” çocukluktan çıkmıştı, eskisinden daha iyi besteler yapsa da elit kesimden eskisi kadar ilgiyi göremiyordu. Ve bu sırada saray kapellmeisteri Salieri daha çok ilgi görüyordu. Bunu öğrenci sayılarından da görebiliriz. Ünlü olarak bildiğimiz Beethoven, Franz Liszt, Schubert’in hocasıydı.


Andrea LUCHESİ

 (1741–1801)

1741′de İtalya’da doğdu. İlk müzik eğitimini rahip ve orgcu olan ağabeyinden aldı. 15 yaşında Venedik’e gitti ve devrin önemli müzisyenlerinden dersler aldı. 1764′te San Salvador Kilisesi’nde orgculuk yapmaya başladı, sahne müzikleri, dini müzikler ve enstrümantal eserler besteledi. Ünlü bir orgcu olarak Venedik dışında da org çalmak için davet edildi. İtalya turnesinde iken Mozart ile tanıştı. 1771′de Bonn’a gitti ve 1774′te sarayın müzik yöneticisinin (Ludwig Van Beethoven’in dedesi) ölümü üzerine onun yerine bu göreve getirildi. 1775′te Anthonetta d’Anthoin ile evlendi, 1794′te şehrin Fransız işgaline uğraması ile görevinden alınsa da ömrünün geri kalanını Bonn’da geçirdi. Sarayda görev yaptığı yıllarda genç Beethoven onun öğrencisi oldu. Bestelediği eserlerin çoğu ya kayıptır ya da başka bestecilere(Haydn, Mozart, Beethoven) mal edilmiştir.


Andre CAMPRA

Fransız besteci. Aix-en Provence’te doğmuştur. Saint-Sauveur çocuk korosunda okuduğu yıllar müzik terbiye ve derslerini G.Poitevin’den almıştır. Notre-Dame Kilisesinin Kantorluğunu yapmış, Kraliyet orkestrasını idare etmiştir. 18 opera bestelemiştir. Versailles’te ölmüştür.


Ernest Thedor Amadeus HOFFMANN

(1776-1822)

Alman yazar ve besteci. Koenigsberg ‘ te doğmuştur. Çeşitli piyano parçaları, oda müzikleri, Lied ‘ler, koro eserleri, dini müzikler, operalar  ve  sahne müzikleriyle geniş  şöhret sahibidir. Piyano öğretmeni olarak ayrıca isim yapan Hoffmann besteciliği  kadar yazarlığı ile de anılır. Fantastik masallar adlı eserini Offenbach  ”Hoffmann’ın masalları”  adıyla bestelemiş, Johannes Kreisler adlı roman kahramanını Schuman, Kreisleriana isimli eserinde  canlandırmıştır. Undine operası en yaygın eseridir. Berlin ‘ de ölmüştür. Mozart’ı çok sevdiğinden  adının Amadeus adıyla anılmasını  istemiştir.Domenico CİMAROSA

( 1749-1801 )

( 1749-1801 ) Klasik opera müziği dönemi içinde çalışan ve bu dönem ilkelerine uygun operalar hazırlamış olan Napoli ekolüne dâhil bir İtalyan asıllı bestecidir. Çalışma hayatı döneminde 80 kadar opera bestelemiştir ve en beğenilen eseri Il matrimonio segreto’dur.(1792)

Yaşamı

Cimarosa İtalya’nın Campania bölgesinde bulunan Aversa kasabasında doğmuştur. Ailesi fakirdi ama oğullarına iyi bir eğitim vermek hedefiyle Napoli’ye taşındılar. Cimarosa o şehirde bulunan manastırların birine bağlı olan bir parasız okulda eğitime başladı. Manastırın org çalgıcı görevini yapan bir rahip genç Cimarosa’nin üstün yeteneklerini görerek ona İtalyanca, antik Latince ve İtalyan edebiyatı ve müziğe giriş dersleri vermeye başladı. Bu rahibin destek ve tavsiyesi ile Cimarosa Napoli’de “Napoli Müzik Konservatuarı”na burslu öğrenci olarak alındı ve orada 11 yıl eğitim aldı. Hocaları arasında Niccoló Piccinni gibi klasik İtalyan opera ekolünün üyeleri bulunmaktaydı.

Cimarosa yirmi-üç yaşında iken bestecilik kariyerine başladı. 1772de Napoli’de “Teatro del Fiorentini” adlı tiyatroda ilk bestesi olan Le stravaganze del conte adlı opera buffa türünde opera eseri yayınlandı. Bu eseri seyirci tarafından tutuldu. Aynı yıl Le pazzie di Stelladaura e di Zoroastro adlı güldürücü hatta bir fars vasıflı yine “opera buffo” janrındaki eseri büyük bir basarı ile yayınlandı. Bu iki eser nedeniyle Cimarosa’nin ismi İtalya ve hatta Avrupa opera-evleri arasında yayılmaya başladı. 1774de Roma’ya davet edilerek o yılın mevsimine uygun bir opera eseri bestelemesi için bir sipariş verildi ve orada L’italiana in Londra adlı bir diğer komik opera janrındaki eseri de yayınlandı.

Bundan sonraki 13 yıl Cimarosa İtalya’da bulunan muhtelif opera evlerinden birçok sipariş alarak çeşitli janrlarda opera eserleri hazırlamakla hayatını kazandı. Bu eserlerin sahnelenmesi sırasında orkestra şefliği de yapması dolayısıyla geçici olarak Napoli, Roma ve diğer İtalyan şehirlerinde yaşadı. 1784-1787 döneminde şehirdeki değişik tiyatrolar için eserler hazırladığı için Floransa’da yaşadı. Çalışma hayatının bu safhasında eserleri komik “opera buffa” ve ciddi “opera seria” janrlarında opera eserleri hazırlaması yanında, “kantatalar” ve diğer “dinsel müzik” eserleri de verdi. Bu eserler arasında çok tutunanları şöyle sıralanabilir: Cajo Mario; üç tane İncil konulu opera ( AssaloneLa giudittaIl sacrificio d’Abramo); Il convito di pietra ve Venedik’te ilk defa yayınlanan ve büyük başarı kazanan komik opera buffa janrında bir eser olan La ballerina amante.

1788 civarlarında Cimarosa Rus Çariçesi II. Katerina’nin daveti üzerine Sankt Peterburg’a gitti ve orada saray müzik direktörü olarak 4 yıl görev yaptı. Bu dönemde de birçok opera eseri hazırladı ve bunlar ilk defa Sankt Peterburg’da yayınlandı. Bu arada birçoğu hakkında elimizde kaynak ve hatta delil olmayan birçok eser (özellikle “piece d’occasio (okazyon parçası)” hazırladığı bilinmektedir.

1792de Cimarosa Rusya’dan ayrılarak Avusturya İmparatoru II. Leopold’un daveti üzerine Viyana’ya giderek saray müzik direktörü görevini üzerine aldı. Bu sırada hafif opera eserleri arasında bir şaheser olduğu kabul edilen Il matrimonio segreto adlı eserini hazırlayıp yayınlatmıştır.

1793de Cimarosa Napoli’ye geri dönüp bir seri yeni opera eseri hazırladı. Çalışma hayatının bu son döneminde çeşitli problemli yıllar geçirdi. Bu sorunlar arasında rakibi opera bestecisi olan Giovanni Paisello’nun çeşitli entrikaları ile karşılaşmasıdır. Ayrıca Napoli Krallığı’nın Bonapartistler eline geçmesi aleyhtarıydı. Bu sırada Cimarosa açıkça liberal partiye destek vermiştir. Ancak Bonapartist’lerin atılmasından sonra yerine gelen mutlak monarşist Burbon Hanedanı idaresi bu Cimarosa’nin bu liberal tutumu aleyhinde sert bir tedbir aldı ve Cimarosa idama mahkûm edildi. Ama bestecinin yakınları araya girdi ve bu hüküm Napoli’den sürgüne dönüştürüldü. Bu sürgünlük yıllarını Cimarosa Rusya’da geçirmeye karar verdi. Ancak ayrılma hazırlıkları sırasında ve seyahatinin başlarında sıhhati gittikçe kötüleşmeye başladı.

Epey acılı bir hastalık döneminden sonra 11 Ocak 1801de Cimarosa bağırsak iltihabından dolayı Venedik’te öldü. Hastalığı ve ölümü Cimarosa’nin siyasal fikirleri dolayısıyla zehirlendiği söylentilerinin yayılmasına neden oldu. Bundan dolayı hastalığı ve ölümü hakkında resmi bir araştırma yapıldı ve özel bir rapor hazırlandı. Cimarosa hayatının son anlarına kadar bestelemeğe devam etmiştir ve hayatının son günlerinde Artemizia adlı bir opera eserini tamamlamaya çalışmaktaydı.

KARABUDAK TUNCER

Facebook Login

You must be logged in to post a comment Login